Tag: copyright

  • จากข่าว AFP ฟ้อง Google — เรื่องประหลาด

    โพสต์ตอบที่ blognone ไม่ติดซักที มาเขียนที่นี่เลยละกัน หมดเรื่อง ไปอ่านนี่ก่อน AFP ฟ้อง Google News คุณ lew ผู้รายงานข่าว ให้ความเห็นทำนองว่า ไม่เข้าใจว่า AFP จะฟ้อง Google ทำไม “เป็นเรื่องน่าตลก” แค่เอารูปเล็กๆ มาใช้เอง ซึ่งผมไม่เห็นด้วย ก็ตอบไปประมาณว่า แบบนี้แสดงว่าส่งเสริมคนชุบมือเปิบสิ (รูปเล็กรูปใหญ่ มันก็ต้องถ่ายมาเหมือนกันแหละ) คุณ lew ก็ตอบมาว่า ถ้า Google News เป็นการชุบมือเปิบ แล้วมันต่างอะไรจาก search engine ? พร้อมเสริมว่า ถ้า AFP ไม่อยากให้ใครได้ข่าว ก็จำกัดให้เว็บเข้าได้เฉพาะสมาชิกซะสิ หรือไม่ก็ป้องกันวิธีอื่น ไม่เห็นต้องไปฟ้องเลย และ มองไม่เห็นเหตุผลอื่น “นอกจากอยากเป็นข่าวเอง” ผมเองก็จะตอบในนั้นล่ะนะ แต่มันไม่ติด ขอต่อข้างล่างนี่เลยละกัน ค้นข้อมูล –> แสดงลิงก์ –>…

  • สังคมที่ดีควรเป็นอย่างไร / ซอฟต์แวร์เถื่อน

    จาก การบรรยายพิเศษ ในงาน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี” 30 พ.ย. 43 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จ. นนทบุรี โดย นาย มีชัย ฤชุพันธุ์ คนในสังคม ต้องมีระเบียบวินัย คนในสังคม ต้องเคารพ กฎ กติกา ของสังคม คนในสังคม ต้องรู้จักสิทธิ โดยคิดถึงหน้าที่ควบคู่กันไป สังคม ต้องสามารถรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของตน และไม่ทอดทิ้งสิ่งดีงาม เพื่อจะวิ่งตามความทันสมัยโดยไม่สนใจภูมิปัญญาเดิมของตน คนในสังคม ต้องรู้จักแยกแยะ ภาระ หน้าที่ และบทบาท เพื่อที่จะยอมรับนับถือเหตุและผลของกันและกัน คนในสังคม ต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่ไม่ตรงกับเรา และต้องรับฟังด้วยอาการอันสงบ แล้วนำไปไตร่ตรอง คนในสังคม ต้องไม่นิ่งดูดายต่อความเสียหายที่จะมีมาเป็นส่วนรวม ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ด้วยลักษณะของความเอื้ออาทรต่อราษฎร เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการที่ดี ได้รับการดูแลให้เกิดความสะดวกสบาย มีความสุข สังคม ต้องลดคอรัปชั่นลง และพยายามทำให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ สังคมทุกส่วน ต้องตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด และต้องช่วยกันคิดช่วยกันรณรงค์ ช่วยกันปราบให้หมดสิ้น…

  • Microsoft เองก็ละเมิดลิขสิทธิ์

    ข่าวจาก Slashdot แจ้งว่า เว็บ PC-Welt (PC World) ของเยอรมันลงข่าว ไมโครซอฟต์ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรม SoundForge 4.5 — โดยพบว่าไฟล์เสียงใน Windows นั้น ถูกแก้ไขโดยโปรแกรม SoundForge 4.5 ที่มีชื่อลงทะเบียนว่า “Deepz0ne”, ซึ่งเป็นชื่อของแคร็กเกอร์ (แกะรหัสโปรแกรมเพื่อเอามาใช้โดยไม่จ่ายเงิน) สนุกล่ะ งานนี้ BSA vs Microsoft ? ไอ้หมอนั่นโดนไล่ออกแน่, ไม่รอด 😛