Sulak Sivaraksa says ‘NO’ to Kukrit Pramoj

“ … วิธีการเช่นนี้ คุณชายคึกฤทธิ์ใช้มากับผมและบุคคลอื่นๆ ที่เธอรังเกียจก่อนแล้วที่สยามรัฐ ก็ถ้าสื่อมวลชนใช้อคติส่วนตัวของผู้บริหารสูงสุดเป็นตัวกำหนด ว่าควรเอ่ยชื่อใครหรือไม่ และบทความของใครควรลงพิมพ์หรือไม่ โดยที่คนๆ นั้นเป็นคนที่ผู้บริหารสูงสุดรังเกียจเสียแล้วละก็ สื่อมวลชนดังกล่าวมีความเป็นกลางละหรือ รักสัจจะหรืออาสัตย์อาธรรม์กันแน่

แม้อนันตริยกรรมข้อนี้ ประการเดียว บุคคลคนนั้น ยังควรได้รับยกย่องให้เป็นคนสำคัญของโลกอีกละหรือ โดยไม่จำต้องเอ่ยว่าสี่แผ่นดิน นั้นเป็นนวนิยายที่ใช้ล้างสมองให้คนเห็นว่าประชาธิปไตยเป็นของเลว ราชาธิปไตยเป็นของวิเศษ ชาติวุฒิสำคัญยิ่งกว่าคุณวุฒิของสามัญชนคนธรรมดา และแล้วเราก็ยังถูกสะกดให้อยู่ในอีหรอบนี้อยู่ หรือมิใช่ … ”

ส.ศิวรักษ์ เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงบรรณาธิการไทยโพสต์ เพื่อแสดงความเห็นต่อบทความ “คึกฤทธิ์คนสำคัญของโลก” ในคอลัมน์ บังอบายเบิกฟ้า ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2552 แสดงความไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ต่อยูเนสโกเพื่อให้รับรองเป็นบุคคลสำคัญของโลก นอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลทำประชามติก่อน หากจะมีการเสนอชื่อผู้ใด ไม่ใช่ทำกันแต่เป็นการภายใน โดยไม่สนใจประชาชน (ถัดจากนี้คือเนื้อความในจดหมายดังกล่าว) :

๑๒๗ ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ
บางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๘ มกราคม ๒๕๕๒

เรียนบรรณาธิการไทยโพสต์

ผมรู้จักคุณธรรมเกียรติ กันอริ มาตั้งแต่เขาเพิ่งแตกเนื้อหนุ่ม และนิยมชมชอบสำนวนการเขียนหนังสือของเขามาแต่สมัยนั้น หนังสือของเขาที่ดีที่สุดเมื่อเขายังอยู่ในวัยฉกรรจ์ คือเล่มที่ว่าด้วยคึกฤทธิ์ ปราโมช ลอกคราบคุณชายผู้นั้นอย่างสะใจ และใช้โวหารหลอกล้อ ดังที่คุณชายชอบใช้เล่ห์เช่นนั้นกับมหาชน ให้ใครๆ เห็นว่าคุณคึกฤทธิ์เป็นคนกะล่อน แต่เมื่อมาอ่านบทความของเขาเรื่อง “คึกฤทธิ์คนสำคัญของโลก” ในไทยโพสต์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๔ มกราคม แล้วรู้สึกอ่อนใจ แสดงว่า คุณธรรมเกียรติ ในวัยที่สังขารเริ่มร่วงโรยไปนั้น กลับเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไปเสียแล้ว

ก็การเสนอชื่อบุคคลให้ UNESCO รับรองว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกนั้น คนๆ นั้น น่าจะมีความดีประกอบไปกับความรู้ความสามารถในทางการศึกษา (Education) วิทยาศาสตร์ (Science) และวัฒนธรรม (Culture) ตามชื่อขององค์การแห่งนั้นของสหประชาชาติ ที่ แล้วๆ มา สามัญชนคนไทยที่รัฐบาลเสนอไป ล้วนเป็นปูชนียบุคคลที่ควรแก่การกราบไหว้บูชาทุกท่าน นอกเหนือไปจากอัจริยภาพของท่านนั้นๆ ในทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นพระยาอนุมานราชธน นายปรีดี พนมยงค์ นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือพุทธทาสภิกขุ รัฐบาลไทยไม่เคยเสนอชื่อสามัญชนที่เป็นคนกึ่งดิบกึ่งดี ที่มีความสามารถอย่างฉ้อฉลหรือบิดเบือนไปให้ยูเนสโกพิจารณามาก่อนเลย หาไม่หลวงวิจิตรวาทการ น่าจะเป็นบุคคลสำคัญของโลกไปแล้ว ในฐานะที่มอมเมาคนไทยได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคึกฤทธิ์ ปราโมช

อาจารย์สายชล สัตยานุรักษ์ แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย (สกว.) ให้เรียบเรียงประวัติปัญญาชนไทย ๑๐ คน ซึ่งมีอิทธิพลกับการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยร่วมสมัย ในจำนวนดังกล่าว มีหลวงวิจิตรวาทการ และ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช รวมอยู่ด้วย ผลงานของเธอ แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด ว่าบุคคลทั้งสองนี้ใช้เล่ห์เพทุบาย ในการมอมเมาผู้คนยิ่งกว่าให้ข้อเท็จจริงอย่างสุจริตใจ

เมื่อคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในสมัยรัฐบาล คมช. ได้เสนอให้คุณชายคึกฤทธิ์ เป็นบุคคลสำคัญของโลกมาทีหนึ่งแล้ว (โดยที่ภารกิจนี้เคยเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ) และผมได้เขียนคัดค้านไปลงพิมพ์ใน ช่อการเกด ของคุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นเหตุให้น้องชายของท่านรัฐมนตรีผู้นั้นสั่งไม่ให้ลงเรื่องที่ผมเขียนหรือ แม้แต่ชื่อของผมในหนังสือพิมพ์และนิตยสารในสังกัดของเขาเอาเลย ตราบเท่าจนบัดนี้

วิธีการเช่นนี้ คุณชายคึกฤทธิ์ใช้มากับผมและบุคคลอื่นๆ ที่เธอรังเกียจก่อนแล้วที่สยามรัฐ ก็ถ้าสื่อมวลชนใช้อคติส่วนตัวของผู้บริหารสูงสุดเป็นตัวกำหนด ว่าควรเอ่ยชื่อใครหรือไม่ และบทความของใครควรลงพิมพ์หรือไม่ โดยที่คนๆ นั้นเป็นคนที่ผู้บริหารสูงสุดรังเกียจเสียแล้วละก็ สื่อมวลชนดังกล่าวมีความเป็นกลางละหรือ รักสัจจะหรืออาสัตย์อาธรรม์กันแน่

แม้อนันตริยกรรมข้อนี้ ประการเดียว บุคคลคนนั้น ยังควรได้รับยกย่องให้เป็นคนสำคัญของโลกอีกละหรือ โดยไม่จำต้องเอ่ยว่าสี่แผ่นดิน นั้นเป็นนวนิยายที่ใช้ล้างสมองให้คนเห็นว่าประชาธิปไตยเป็นของเลว ราชาธิปไตยเป็นของวิเศษ ชาติวุฒิสำคัญยิ่งกว่าคุณวุฒิของสามัญชนคนธรรมดา และแล้วเราก็ยังถูกสะกดให้อยู่ในอีหรอบนี้อยู่ หรือมิใช่

ทั้งนี้มิใยต้องเอ่ยยถึงว่า ไผ่แดง ก็ดี กาเหว่าที่บางเพลง ก็ดี แม้จน ฮวนนั้ง และซูสีไทเฮา ก็ล้วนลอกเลียนเอามาจากฝรั่ง อย่างหน้าด้านๆ อีกด้วย ในวงวรรณกรรมสากล ถือว่านี่คือการโขมยหรือปล้นสดมภ์มาเลยทีเดียว แล้วบุคคลเช่นนี้ละหรือที่ควรเป็นบุคคลสำคัญของโลก

ยังการที่เขาดูถูกสาธารณรัฐประชาชนลาว โดยกล่าวหาว่าเลวร้ายและล้าหลัง จนถึงจะข้ามไปเผาเวียงจันทน์ด้วยแล้ว นี่มิเป็นการสร้างความอหังการอย่างผิดๆ ให้นักอ่านไทย ในกระแสชาตินิยมดอกหรือ แล้วเพื่อนบ้านของเราทางฝั่งโขงข้างโน้นจะรู้สึกอย่างไร

ก็บัดนี้ เรามีรัฐบาลที่มีทีท่าว่าจะเป็นประชาธิปไตยยิ่งๆ ขึ้น ในทางเนื้อหา ถ้ารัฐบาลจะเสนอบุคคลใดให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก น่าจะแสวงหาประชามติสนับสนุน ไม่ใช่งุบงิบกันกระทำเป็นการภายใน โดยมองไม่เห็นหัวราษฎรทั้งหลายเอาเลย

รัฐบาลและสื่อมวลชนกระแสหลัก จักรับฟังข้อเสนอของผมดังกล่าวนี้ได้ จำต้องกล้าเผชิญกับสัจจะ และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม โดยถอนตัวออกมาจากความมอมเมาต่างๆ ที่รับกันเรื่อยๆ มา จาก ม.ร.ว. คึกฤทธ์ ปราโมช เป็นต้นมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์)

… ผมขอเสนอบ้าง จิตร ภูมิศักดิ์

technorati tags: , ,

TR35 2006 Young Innovators

MIT Technology Review‘s 2006 Young Innovators Under 35
นักประดิษฐ์รุ่นใหม่อายุต่ำกว่า 35 ประจำปี 2549 โดยนิตยสารเอ็มไอทีเทคโนโลยีรีวิว

10 Ways to Think about Innovation: What successful young technologists know
10 หนทางคิดเกี่ยวกับประดิษฐกรรม: อะไรที่ดาวเทคโนโลยีรุ่นใหม่รู้

via /.

tags: , ,

UK Music Hall of Fame

Announced yesterday, November 13, 2004, at the Hackney Empire, London.

5 Honourary Founding Members

  • The Beatles
  • Madonna
  • Bob Marley
  • Elvis Presley
  • U2

Vote Winners

  • 1950s – Cliff Richard
  • 1960s – Rolling Stones
  • 1970s – Queen
  • 1980s – Michael Jackson
  • 1990s – Robbie Williams

Noted that this award is not about “Who is the best”, but it’s about who has the most influence to the way of life and thinking of the UK people.

previous related blog: UK Music Hall of Fame – The 90’s

UK Music Hall of Fame – The 90’s

จัดโดยทีวีช่อง Channel 4 ของที่ยูเคนี่ ทำเป็นรายการโทรทัศน์ สัปดาห์ละทศวรรษ ไล่ย้อนไปตั้งแต่ 90’s จนถึง 50’s

ได้ดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เป็นของ 90’s (ซึ่งเป็นยุคเดียวที่ศิลปินที่ถูกเสนอชื่อเข้ามา เราเคยฟังทั้งหมด, ของ 80’s นี่ เคยฟังประมาณครึ่งเดียว, 70’s ยังไม่รู้ รอดูอาทิตย์หน้า) ก็ดูไปพิมพ์ไป กะเก็บไว้อ่านเองด้วย (เพิ่งมารู้ตอนจบรายการว่า เค้ามีบนเว็บให้อ่าน -_-“) ไหนๆ แล้ว ก็เอามาลงบล็อกละกัน

แต่ละทศวรรษ เค้าก็จะเสนอชื่อศิลปินเข้ามา 10 ราย, โดยมีหลักกว้างๆ ว่า ต้องมีผลงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินจากยูเค ขอให้ฮิตในยูเคก็พอ .. โดยคนที่คัดเลือกนี่ก็จะเป็นศิลปินด้วยกันเอง ดีเจ นักจัดรายการ นักข่าว และคนในอุตสาหกรรมเพลง ร่วมกันคัดเลือกศิลปิน 10 ราย ที่เป็นตัวแทนของดนตรีของแต่ละทศวรรษ เค้าใช้คำว่า influential คือมีอิทธิพลทางความคิด/อารมณ์ของคนในยุคนั้นๆ

หลังจากนั้น ก็จะให้ผู้ชมโหวต จาก 10 รายนั้น เพื่อหาตัวแทนของแต่ละทศวรรษ โดยตัวแทนของแต่ละทศวรรษ รวมทั้งหมด 5 รายนี้ ก็จะไปร่วมกับ ‘สมาชิกก่อตั้งกิติมศักดิ์’ (Founding Legendary Members) ที่ถูกเลือกเข้ามาโดยอัตโนมัติตั้งแต่แรก 5 ราย คือ Madonna, Elvis Presley, U2, Bob Marley และ The Beatles

ดูจากชื่อของสมาชิกก่อตั้งแล้ว ก็เห็นสมควรดี เพราะถ้าจะจับเอาศิลปินเหล่านี้ ไปร่วมโหวตกับแต่ละยุค ก็ดูจะเป็นโชคร้ายของศิลปินรายอื่นๆ ในยุคนั้นไปเลย คงจะหาใครมากินลำบากล่ะ เพราะแต่ละรายก็ยิ่งใหญ่/มีอิทธิพลต่อความคิดของคน (Britons) ในยุคนั้นๆ เอามากๆ

เกริ่นกันมามากเกินพอแล้ว ขอเชิญพบกับ 10 ศิลปินที่ถูกเสนอชื่อ เพื่อเป็นตัวแทนของยุค 90 ได้เลยครับ

Oasis — โอเอซิส วงดนตรีบริทพ็อพที่นำโดยสองพี่น้องกัลลาเกอร์ ได้รับการยกย่องว่า เป็นวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกาะบริเตนในยุคนี้ อัลบั้มแรกของพวกเขา Definitely maybe ถือเป็น “greatest debut album of all time” (อัลบั้มเปิดตัวยอดเยี่ยมตลอดกาล) ส่วนอัลบั้ม What’s the story morning glory นั้น ก็ถือเป็นอัลบั้มที่มียอดขายสูงสุด และยังขายดีจนทุกวันนี้ แม้อัลบั้มชุดหลังๆ ของโอเอซิสจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในด้านยอดขาย แต่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่า พวกเขาคือวงดนตรีที่เป็นสัญลักษณ์ของบริทพ็อพไปเสียแล้ว

Nirvana — เนอร์วาน่า กรันจ์ร็อคจากซีแอตเทิล ซึ่งไม่เพียงข้ามน้ำข้ามทะเลจากสหรัฐมาดังถึงยูเคเท่านั้น แต่ยังดังไปทั่วโลก จนดนตรีสไตล์นี้ ถูกเรียกโดยทั่วไปว่า ซีแอตเทิลซาวนด์ ตามชื่อรัฐบ้านเกิดของเนอร์วาน่า.
ดนตรีของเนอร์วาน่าเหมือนเป็นการระเบิดระบายปลดปล่อยสิ่งต่างๆ ที่กดทับความรู้สึกสิ้นหวังของวัยรุ่นในยุคนั้นออกมาอย่างกระแทกกระทั้น เสียงแผดร้องในดนตรีนั้นฟังเหมือนผู้ชนะ แต่น้ำเสียงลึกๆ เหมือนคนที่ขาดและยังหาอะไรบางอย่างในชีวิต Smell likes teen spirit คือเพลงที่เปลี่ยนวงการดนตรีไปในชั่วข้ามคืน (the single that change the music world), ส่วนอัลบั้ม Nevermind นั้น ได้รับการยกย่องว่าเป็นอัลบั้มที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นเรา (the album of our generation).

Robbie Williams — ร็อบบี้ วิลเลี่ยมส์ ทิ้ง Take That วงบอยแบนด์ที่ดังที่สุดในขณะนั้นไว้เบื้องหลังอย่างไม่แยแส และไม่เคยหันกลับไปมองมันอีกเลย.
เขาคือหนึ่งในศิลปินที่มีซิงเกิ้ลฮิตมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น Angels, No regrets, Rock DJ, Millenium และ Strong การแสดงสดของเขาทุกครั้งนั้นยิ่งใหญ่ และเต็มไปด้วยพลัง เขาคือผู้สรรค์สร้างความสุขที่ครบเครื่อง (The best all round entertainer) ไม่ว่าจะหยิบจับเพลงไหนขึ้นมาร้อง ก็สามารถทำได้ดีเสมอ อัลบั้ม Swing when you’re winning นั้นพิสูจน์ได้ถึงคำพูดนี้ เหมือนกับศิลปินที่ยิ่งใหญ่คนอื่นๆ ร็อบบี้ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ Escapology เหมือนกับที่ใบ้ไว้ในชื่ออัลบั้ม นี่คืออัลบั้มที่ทิ้งภาพ ร็อบบี้ วิลเลี่ยมส์ จากอัมบั้มก่อนๆ ไว้เบื้องหลัง. ไม่บ่อยนัก ที่จะมีศิลปินเดี่ยวคนไหน ที่สามารถครองใจคนทั่วไปได้ทั้งชายและหญิง “เต็มไปด้วยสเน่ห์” (Charismatic) คือคำสดุดีต่อศิลปินคนนี้

Blur — (ในตอนแรกมี 3 วงที่ใกล้เคียงกัน คือ Blur, Manic Street Preachers และ Pixies แต่สุดท้าย คณะกรรมการตัดสินใจเสนอชื่อ Blur) เบลอ วงบริทพ็อพรุ่นใหม่ที่ยิ่งใหญ่ เป็นเหมือนสูตรแห่งความสำเร็จของวงดนตรี สมาชิกแต่ละตำแหน่งล้วนมีความสามารถและพรสวรรค์
เบลอสร้างเสียงและสไตล์ใหม่ๆ ให้กับดนตรี และเป็นผู้สร้างสำเนียงและภาพของบริทพ็อพที่เรารู้จักในทุกวันนี้
ไอเดียใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาในวงนี้ แต่ละอัลบั้มล้วนมีสำเนียงที่แตกต่างกันไป Girls and Boys คือเพลงที่ดังเป็นพลุแตก และถูกเปิดบ่อยที่สุดในคลับยุคนั้น ส่วนซิงเกิ้ล Song 2 นั้นคือเบลอในสำเนียงใหม่ ใหม่ เหมือนที่เคยเป็นตลอดมา และตลอดไป

Dr. Dre — ดร. เดร เพลงฮิปฮอปในแบบที่เราฟังกันอยู่ในยุคนี้ ล้วนมีอิทธิพลมาจากงานของ ดร. เดร ทั้งสิ้น ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดร. เดร นั้นนอกจากจะออกผลงานของตัวเองแล้ว ยังทำงานเพลงให้กับศิลปินฮิปฮอปต่างๆ เป็นจำนวนมาก Eminem คือหนึ่งในศิลปินที่เป็นผลงานของ ดร. เดร. ดร. เดร ได้ทำให้ดนตรีฮิปฮอปเป็นที่นิยมในวงกว้าง และกลายเป็นดนตรีของคนรุ่นใหม่ ความนิยมในกระแสฮิปฮอปนั้นขยายวงไปจนกระทั่งดนตรีแนวอื่นๆ ก็ซึมซับฮิปฮอปเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตัว กล่าวได้ว่า ดร. เดร คือผู้เปลี่ยนสไตล์ดนตรีของยุค 90

Spice Girls — สไปซ์เกิร์ล เกิร์ลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล Wanna be ซิงเกิ้ลสุดฮิตของพวกเธอ ขึ้นอันดับ 1 ในชาร์ตของ 31 ประเทศทั่วโลก ตามมาด้วยอีก 6 ซิงเกิ้ล ซึ่งขึ้นอันดับ 1 ทุกตัว
อัลบั้มของพวกเธอนั้นเป็นอัลบั้มที่ขายได้เร็วที่สุดทั่วโลก และเป็นสถิติที่เหนือ The Beatles
พวกเธอคือสัญลักษณ์ คือการประกาศ “พลังหญิง” (Girl Power) และคำประกาศนี้ก็ดังก้องไปทั่วโลก
ในยุค 90 โลกแห่งเพลงป็อป คือ Spice World ไม่มีคำอะไรจะอธิบายความโด่งดังของพวกเธอไปได้มากกว่าคำว่า “ปรากฏการณ์” (Phenomenal)

Prodigy — โพรดิจี้ คือผู้นิยามแนวดนตรีเรฟ (rave) จากส่วนผสมของดนตรีเต้นรำอิเลกทรอนิกส์และพังค์ร็อค จริงๆ แล้ว ถ้าจะพูดให้ถูก พวกเขาคือตัวแทนของวัฒนธรรมเรฟเลยทีเดียว ซิงเกิ้ล Firestarter คือการประกาศตัวตนของโพรดิจี้ ในขณะที่ The fat of the land คืออัลบั้มที่ขายได้เร็วที่สุดตลอดกาลของยูเค และยังคงขายดีจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ โพรดิจี้คือตัวอย่างของวงที่ไม่ต้องเดินตามกระแสหลัก หากสร้างแนวและกระแสของตัวเองขึ้นมาแทน พวกเขามีซิงเกิ้ลติดชาร์ต 20 อันดับแรกถึง 14 ซิงเกิ้ล ในจำนวนนี้เป็นซิงเกิ้ลอันดับหนึ่ง 2 ซิงเกิ้ล และมีอัลบั้มติดอันดับหนึ่ง 3 อัลบั้ม ไม่ต้องสงสัยเลยว่า นี่คือวงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในทศวรรษนี้

Radiohead — เรดิโอเฮด ยืนหยัดอยู่เหนือแฟชั่นและกระแสทั้งปวง พวกเขาคือวงอัลเทอเนทีฟร็อคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเกาะนี้ในยุค 90 Creep ซิงเกิ้ลที่ดังที่สุดของพวกเขา คือบทประพัทธ์ที่สวยงาม ส่วนอัลบั้ม OK Computer นั้น ก็คือการปฏิวัติแนวเพลงของตัวพวกเขาเอง แนวเพลงของเรดิโอเฮดนั้นวิ่งไกลไปกว่ายุคของพวกเขาเสมอ และสร้างทางให้คนอื่นๆ เดินตาม
พวกเขามีอัลบั้มติดอันดับหนึ่งในยูเค 4 ชุด ควา่มสำเร็จของเรดิโอเฮดนั้นแผ่ขยายออกไปไกลกว่าเกาะบริเตน เรดิโอเฮดคือวงร็อคไม่กี่วงจากเกาะนี้ ที่สามารถข้ามไปโด่งดังในสหรัฐได้ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่แม้แต่ โอเอซิส และ ร็อบบี้ วิลเลี่ยมส์ ยังไม่เคยได้สัมผัส. ถ้าจะให้อธิบายเรดิโอเฮดในหนึ่งคำ คำๆ นี้คงเป็นคำที่ดีที่สุด “ต้นตำรับ” (Genuine)

Red Hot Chili Peppers — วงที่มีผลงานมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ไม่มีวงร็อคในยุคนี้วงไหนจะใหญ่ไปกว่า เรดฮอตชิลี่เป็บเปอร์ส คอนเสิร์ตของชิลี่เป็ปเปอร์สคือการแสดงสดที่ขายบัตรได้เยอะที่สุดในโลก
Under the bridge คืองานชิ้นเยี่ยมที่เข้าขั้นคลาสสิกไปแล้ว เดอะเป็ปเปอร์สมีอัลบั้มติดอันดับหนึ่งในยูเคสองอัลบั้ม ด้วยสไตล์ดนตรีที่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของฟังก์และพังค์ร็อค สำเนียงกีตาร์และเบสเฉพาะตัว บวกกับสไตล์การร้องปนแร็พ ชิลี่เป็ปเปอร์สสร้างสำเนียงดนตรีร็อคของตัวเองขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อวงร็อคชื่อดังรุ่นหลังๆ อย่าง Korn, Rage Against the Machine และ Limp Bizkit

Missy Elliot — มิสซี่ เอเลียต พูดได้ว่าศิลปินฮิปฮอปและอาร์แอนด์บีหญิงที่โด่งดังในยุคนี้ทั้งหมดนั้น เธอมีส่วนร่วมแทบทุกคน มิสซี เอเลียต สร้างสรรค์เสียงเพลงฮิปฮอปและอาร์แอนด์บีให้แต่งต่างไปจากเดิม นอกเหนือจากการโปรดิวซ์ แร็พและแต่งเพลง เธอยังเชี่ยวชาญในการผสมผสานเสียงใหม่ๆ จากดนตรีแนวอื่นๆ เข้ามาทำให้ฮิปฮอปมีสเน่ห์ ไม่เฉพาะงานเบื้องหลังเท่านั้นที่เธอทำได้ดี ในจำนวน 30 ซิงเกิ้ลยอดฮิตของยูเค มีผลงานเดี่ยวของเธอถึง 7 ชิ้น ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงงานที่ร่วมกับศิลปินอื่นๆ อีก

และนั่นก็คือ 10 ศิลปินที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาทั้งหมด (ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเขียนยาวแบบนี้นะ -_-“)

แล้วคุณคิดว่าใครใน 10 รายนี้จะได้รับการโหวตมากที่สุดจากชาวบริตันทั้งหลาย? หรือคิดว่ามีใครสมควร/ไม่สมควรได้รับการเสนอชื่อ? และสุดท้ายแล้ว ถ้าให้เลือกศิลปินในดวงใจมาหนึ่งรายจากยุค 90 นี้ คุณจะเลือกใคร?

เพิ่ม: ประกาศแล้ว