Tag: amnesty

  • robber’s contract

    มีโจรมาปล้นบ้านคุณน่ะครับ (คุณโทรไปเรียกเขามาเองแหละ) ปล้นเสร็จ คุณก็เอาดอกไม้ไปให้โจร จับมือจับไม้ ถ่ายรูป แล้วโจรก็ร่างสัญญา ยื่นให้คุณ ในนั้นเขียนว่า “เกี่ยวก้อยกันนะ นี่ไม่ใช่การปล้นอ่ะ ช่วยเซ็นยินยอมด้วย” …จะเซ็นดีมั๊ยเนี่ย ? technorati tags: amnesty, constitution, coup