robber’s contract

มีโจรมาปล้นบ้านคุณน่ะครับ (คุณโทรไปเรียกเขามาเองแหละ)
ปล้นเสร็จ คุณก็เอาดอกไม้ไปให้โจร จับมือจับไม้ ถ่ายรูป
แล้วโจรก็ร่างสัญญา ยื่นให้คุณ ในนั้นเขียนว่า
“เกี่ยวก้อยกันนะ นี่ไม่ใช่การปล้นอ่ะ ช่วยเซ็นยินยอมด้วย”

…จะเซ็นดีมั๊ยเนี่ย ?

technorati tags:
,
,