กระทู้ ไม่มีเจ้าของ

กระทู้ ต้องไม่มีเจ้าของ

จะมีใครมาโม้ ลงชื่อว่า
ฉันเป็น “เจ้าของกระทู้” ไม่ได้

ถ้าอยากอ้างอิง
ก็ลงได้แค่ “คนตั้งกระทู้” แค่นั้น

กระทู้ ต้องเป็นของทุกคน
ทุกคนผ่านเข้ามา อ่าน
ทุกคนผ่านเข้ามา ตอบ read more

Web Graphs and P2P

Web Graphs

All people in computer science and some fields of engineering (e.g. industrial engineering?) are very familiar with “Graphs” — those nodes and arcs. And, actually, we can represent the web as a [huge] graph. Where node=webpage, arc=(hyper)link.

From this representation, it gives us a way to understand the characteristic of the web better (as we do well with normal graphs).

graph structure in the web | web graph | more on web graph

Peer-to-Peer

Talking about representing document/site as a node in a graph, Peer-to-Peer people already done this since their early day. read more

Summarization for Search Engine

Talking about Document Clustering/Categorization/Classification, about ‘approach’ to aid user access to mountains of pages may be a Summarization.

Instead of just only page title, url, and few first (nonsense) paragraphs from the page.

Short summaries may help users to decide which pages are whattheywant and whattheydontwant.

นอกจากจะแบ่งกลุ่มเอกสารที่หามาได้ ให้หา(ต่อโดยผู้ใช้ว่าอันไหนจะเอา อันไหนไม่เอา)ง่ายๆ แล้ว read more