กระทู้ ไม่มีเจ้าของ


กระทู้ ต้องไม่มีเจ้าของ

จะมีใครมาโม้ ลงชื่อว่า
ฉันเป็น “เจ้าของกระทู้” ไม่ได้

ถ้าอยากอ้างอิง
ก็ลงได้แค่ “คนตั้งกระทู้” แค่นั้น

กระทู้ ต้องเป็นของทุกคน
ทุกคนผ่านเข้ามา อ่าน
ทุกคนผ่านเข้ามา ตอบ

และไม่ได้ตอบแค่ คนตั้งกระทู้
ตอบคนอื่นๆ ที่เข้ามาอ่านด้วย

คนตอบกระทู้ จึงไม่จำเป็นต้องเอาใจ คนตั้งกระทู้

และ

คนตั้งกระทู้ ก็ไม่มีสิทธิไปบังคับใคร
ว่าต้องตอบแบบนั้น แบบนี้
หรือ “ถ้าจะตอบแบบนี้ ไม่ต้องตอบ”

เมื่อตั้งออกมาแล้ว
กระทู้ ก็เป็นของสาธารณะ

ถ้าอยากจะเป็น “เจ้าของกระทู้” กันนัก

ก็เชิญตั้งเอง ตอบเอง


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.