ถนนร้องเพลงที่เกาหลี


ลดอุบัติเหตุบนทางหลวงด้วยการออกแบบ.. ให้ถนนร้องเพลง

อุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวนมากเกิดจากคนขับง่วงหรือใจลอย วิศวกรทางหลวงของเกาหลี ก็เลยจัดการใส่ “ร่องเสียง” ลงไปบนถนนตรงช่วงอันตราย ถ้าคนขับขับที่ความเร็วที่กำหนด ก็จะได้ยินเพลง

ผลคือ บนคนเห็นป้ายว่ากำลังจะเข้าโซน “ถนนร้องเพลง” ก็จะใช้ความเร็วตามที่ป้ายแนะนำ อีกทั้งมีความตื่นตัวมากขึ้น และช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ


One response to “ถนนร้องเพลงที่เกาหลี”

  1. บ้านเราก็มีทำคล้ายๆ แบบนี้ เพียงแต่คลื่นมันไม่ทำให้เกิดเสียงเพลง แต่ก็พอทำให้ตื่นตัวได้เหมือนกัน

    ตรงเส้นพิจิตร-พิษณุโลก จะมีป้ายเตือนว่าเป็นทางตรงยาวระวังหลับใน แล้วระหว่างทางก็จะมีเส้นขาวนูนๆ พาดเลนเป็นกลุ่มๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.