We like sharing


ยุคแห่งการแบ่งปัน ได้เริ่มขึ้นแล้ว

$5 Social Wi-Fi Router

แก่นสำคัญของ “Web 2.0” buzz หรือ social network ก็คือ การแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือบริการ

คราวนี้ มาถึงตา แบนด์วิธ บ้าง

FON บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของสเปน เริ่มบริการแบ่งปันแบนด์วิธ
แนวคิดก็คือ ให้ผู้ใช้ FON ทุกคนเนี่ยแชร์ Wi-Fi ของตนให้กับผู้ใช้ FON คนอื่น ๆ
และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการขยายเครือข่ายออกไป ผู้ใช้ FON ทุกคนสามารถซื้อเราเตอร์ได้ในราคาแค่ 5 เหรียญสหรัฐ (หรือ 5 ยูโร) เท่านั้น

ผู้ใช้จะมี 3 แบบ
แบบ “ลีนุส” คือ เปิดแชร์ Wi-Fi ของตนฟรีให้กับผู้ใช้ FON ทุกคน สิ่งที่จะได้ตอบแทนก็คือ ตัวเองก็ได้มีสิทธิใช้ Wi-Fi ของคนอื่น ๆ ได้เช่นกัน ทั่วโลก (ตอนนี้มีแค่สหรัฐกับยุโรป)
แบบ “บิล” แบบนี้ เจ้าของ Wi-Fi จะได้รับค่าตอบแทน เป็นรายได้ 50% จากที่ FON ทำได้จากเครือข่าย Wi-Fi อันนั้น
แบบ “เอเลี่ยน” คือคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก FON โดยจ่ายค่าบริการ 3 ยูโร เล่นได้ 24 ชั่วโมง

โห นี่ถ้าไม่ได้จะกลับเร็ว ๆ นี้นี่ จะสมัครนะเนี่ย น่าสนมาก เหมือนเราจ่ายตังค์สมัครอินเทอร์เน็ตแค่ที่บ้า่นน่ะ แล้วก็เล่นได้ทุกที่ (ที่มีเครือข่าย FON) ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่ม

via slashdot

tags:


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.