สื่อตกขอบ


อ่าน โอเพ่นออนไลน์ แล้วตกขอบ

… หมายถึง ใช้ไฟร์ฟ็อกซ์อ่านแล้ว ย่อหน้ามันตกขอบน่ะ ไม่ได้หมายถึงโอเพ่น ‘ตกขอบ’ แต่อย่างใด 😛

ตัวอักษรท้าย ๆ ย่อหน้า มันจะหายไปอยู่ข้างหลังกรอบ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.