สื่อตกขอบ

อ่าน โอเพ่นออนไลน์ แล้วตกขอบ

… หมายถึง ใช้ไฟร์ฟ็อกซ์อ่านแล้ว ย่อหน้ามันตกขอบน่ะ ไม่ได้หมายถึงโอเพ่น ‘ตกขอบ’ แต่อย่างใด 😛

ตัวอักษรท้าย ๆ ย่อหน้า มันจะหายไปอยู่ข้างหลังกรอบ

Published by

bact

bact' is a name

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: