Choose One


“เมื่อคุณไม่เคารพกฎหมายเสียแล้ว คนอื่นก็ไม่จำเป็นต้องเคารพอำนาจของคุณ”
— ศ. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารคดี ฉบับที่ 240 ปีที่ 21 (กุมภาพันธ์ 2548)

ศิษย์ มธ. ขอล้างครู ล่ารายชื่อเรียกร้อง ศ. สุรพล นิติไกรพจน์เลือกเอาจะเป็น สนช. หรือ อธิการบดี
ประชาไท — 29 ต.ค. 2549 ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน มธ. ร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึก ถึงนายสุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกร้องให้เลือกดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ระหว่าง อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมลงชื่อในจดหมายฉบับดังกล่าวด้วย

จดหมาย & รายชื่อ

tags:
|
|


3 responses to “Choose One”

  1. อืม มีชื่อซ้ำด้วยบริการของ petitiononline.com นี่ไม่ค่อยดีสู้ที่เคยลงของอีกที่ไม่ได้ (ร่วมลงชื่อค้านการปิดเว็บไซต์และกระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) อันนั้นมียืนยันอีเมลด้วย มั่วไม่ได้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.