อะไรก็ได้ที่เธอต้องการ…


อาร์มแชร์ (Armchair) เอาเพลงของ ครับ (Crub) มาทำใหม่
เพราะดี ออกไปอีกแนว
“อยากจะเข้าใจ” ชื่อเพลง

ดีใจ ที่มีคนเอาเพลงของ ครับ มาทำใหม่

10 ปีแล้วนะเนี่ย


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.