วันนี้ธรรมศาสตร์รับปริญญา


ยินดีกับทุกท่านด้วย

ป.ล. เพียว #5 IT ก็รับปริญญาวันนี้ (โท วิทย์คอม มธ.)
(โรจน์)ยินดี(เลิศ)ด้วย


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.