วันนี้ธรรมศาสตร์รับปริญญา

ยินดีกับทุกท่านด้วย

ป.ล. เพียว #5 IT ก็รับปริญญาวันนี้ (โท วิทย์คอม มธ.)
(โรจน์)ยินดี(เลิศ)ด้วย

Published by

bact

bact' is a name

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: