ZWSP with cttex

แทรก ZWSP (Zero Width Space ช่องว่างความกว้างศูนย์) ระหว่างคำไทยในเอกสาร HTML


# cttex -b "&#x200b;" < input.html > output.html

คำสั่งข้างบน ใช้กับ cttex-1.30w (ตั้งชื่อไว้งี้ชั่วคราว ย้ำว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวอย่างเป็นทางการ เป็นเพียง “hack” อันนึงเท่านั้น) ที่มีตัวเลือกใหม่ -b ไว้ให้กำหนดตัวแบ่งคำเองได้ read more