pronounce it /Kha-na Rat-sa-don/

เมื่อวันอาทิตย์ งาน YouFest ทำผิดพลาดไปอย่างหนึ่ง (ในหลายอย่าง) คือ ออกเสียง คณะราษฎร ไปว่า /คะ-นะ-ราด/

ที่ถูกคือ /คะ-นะ-ราด-สะ-ดอน/

โดย ราษฎร /ราด-สะ-ดอน/ ในที่นี้ ก็คือ “ไม่ใช่เจ้า” นั่นเอง
ดังจะเห็นได้จากในวงเล็บที่เน้นย้ำในตอนท้ายของหลักข้อที่ 4 ใน หลัก 6 ประการของคณะราษฎร ที่ว่า:

“จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่)”

ขอบคุณ อ.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ที่ได้กรุณาเตือน โดยอาจารย์ได้กล่าวเตือนอีกด้วยว่า นี่คือการทำให้ความหมายมันเลือนหายไป เมื่อ /คะ-นะ-ราด-สะ-ดอน/ (ราษฎร) กลายเป็น /คะ-นะ-ราด/ (ราข?) ความหมายมันก็เสียไปแล้ว — จะระมัดระวังยิ่งขึ้นครับ

อาจารย์ย่ายังได้ให้ความต่ออีกด้วยว่า ในหลายประเทศนั้น แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญยิ่งกว่าและเป็นที่มาของ “รัฐธรรมนูญ” ก็คือ “คำประกาศสิทธิ” ต่าง ๆ (bill of rights [เช่น Magna Carta, US Bill of Rights]) ซึ่งจำกัดสิทธิของผู้ปกครอง และคุ้มครองปกป้องสิทธิของพลเมือง — และสำหรับประเทศไทย สิ่งที่เทียบเคียงได้กับคำประกาศสิทธิก็คือ “หลัก 6 ประการของคณะราษฎร” ดังกล่าวนั่นเอง

บรรยากาศจากงานส่วนหนึ่ง อ่านได้ที่ YouMedia 2 live blogging
(อ.ธวัชชัย, คนชายขอบ, James Gomez, Keiko Sei, สุนิตย์, และดาราคับคั่ง!)

เผอิญคิด 1: เกมโชว์ใหม่จากเวิร์กพอยท์ ที่จะมาแทน “เกมทศกัณฐ์” ชื่อว่า “ยกสยาม” — ในสมัยที่คณะราษฎรยังอยู่ในอำนาจการเมือง มีรูปปูนปั้นชิ้นหนึ่งชนะการประกวดประณีตศิลปกรรม ซึ่งจัดขึ้นในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2480 ใช้ชื่องานว่า “หลักหกยกสยาม” … ไม่รู้ว่าเกมโชว์ที่ว่า จะออกมาแนวไหน 🙂

เผอิญคิด 2: อนุเสาวรีย์กลางแยกหลักสี่ แถวเกษตร ชื่อของมันคือ “อนุเสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” หรือ “อนุเสาวรีย์ปราบกบฏ” — โดยกบฏนี้หมายถึง กบฎบวรเดช ซึ่งนำโดยกลุ่มเจ้าที่ขัดแย้งกับคณะราษฎร
ในเรื่องเกียรติยศและอำนาจของกษัตริย์ในระบอบใหม่ (ประชาธิปไตย) — เมื่อคณะราษฏรปราบกบฏบวรเดชลงได้แล้ว
ก็ได้สร้างอนุเสาวรีย์นี้เอาไว้เป็นอนุสรณ์ — ชื่อ “หลักสี่” อาจมีที่มาจาก “หลักข้อสี่” ของหลัก 6 ประการฯ ก็เป็นได้ เพื่อเน้นว่า เจ้าจะต้องไม่มีสิทธิเหนือราษฎรอีกต่อไป — “จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่)”

ทุกวันนี้คนทั่วไป น้อยคนที่จะเรียกอนุเสาวรีย์นี้ว่าอนุเสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามชื่อเดิม (ผมก็ไม่เคยเรียก – จะมีก็แค่เคยสงสัยว่า นี่มันอนุเสาวรีย์อะไรวะ ทำไมมีพานรัฐธรรมนูญแปะอยู่ข้างบนด้วย) คงเรียกแต่เพียง “อนุเสาวรีย์หลักสี่” แม้แต่ที่มาและความหมายของอนุเสาวรีย์ ก็ยังถูกบิดเบือนไป ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากเว็บไซต์การท่องเที่ยวเขตบางเขน ที่ระบุว่า: “… เป็นอนุสาวรีย์สถานเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ของความขัดแย้งทางการเมืองที่นำไปสู่การสู้รบทำนองสงครามกลางเมือง ซึ่งแฝงไว้ด้วยสื่อสัญลักษณ์ที่เป็นศิลปกรรมสะท้อนอุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลในขณะนั้น ด้านการชูประเด็นสำคัญที่ยึดเป็นหลักความชอบทางการเมืองของรัฐบาล 5 ประการ คือ กองทัพ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ …” — คือไม่ได้ระบุที่มาที่ชัดเจน (กบฏบวรเดช) และในส่วนของความหมายนั้นก็…คิดได้ยังไง แถมใน 5 ประการนั้นยังมี กองทัพ อีกซะด้วยนะ สงสัยคงเพราะเป็นเขตทหาร!

ทุกครั้งที่ผ่านไปแถว “หลักสี่” ผมจะนึกถึง “หลักสี่” ที่ว่านี้ — หลักข้อที่สี่ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร

คิดต่อ: จะเห็นได้ว่า ทั้งกรณี การออกเสียง “คณะราษฎร” ที่เพี้ยนไป หรือชื่ออนุเสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ที่กลายไปเป็น “อนุเสาวรีย์หลักสี่” นั้น ทำให้พลังในความหมายเดิม (ประชาชน/รัฐธรรมนูญ) นั้นหายไป ซึ่งก็ตอกย้ำที่ว่า การเมืองคือเรื่องของการแย่งชิงพื้นที่ ซึ่งก็รวมถึงการแย่งชิงความหมายด้วย (เช่น สีเหลืองหมายถึงอะไร คนดีคืออะไร คุณธรรมคืออะไร)


หลัก 6 ประการของคณะราษฎร

 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในบ้านเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง
 2. จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก
 3. จะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย รัฐบาลใหม่ จะพยายามหางานให้ราษฎรทำโดยเต็มความสามารถ จะร่างโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก
 4. จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่)
 5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการ ดังกล่าวแล้วข้างต้น
 6. จะต้องให้มีการศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

หลัก 6 ประการของคณะราษฎร


เกี่ยวข้อง: ชาตรี ประกิตนนทการ : สถาปัตย์คณะราษฎร บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิแห่งสมบูรณาญาสิทธิราชย์

แถม: ธงชัย วินิจจะกูล : ความทรงจำ ภาพสะท้อนและความเงียบในหมู่ฝ่ายขวาหลังการสังหารหมู่ 6 ตุลา

technorati tags:
,
,

Sunday 25 Nov – YouFest – Citizen Journalism

ฝากประชาสัมพันธ์ครับ วันอาทิตย์นี้แล้ว

เสวนา YouFest ครั้งที่ 5 การสื่อข่าวพลเมือง
อาทิตย์ 25 พ.ย. 2550
13:00-จนกว่าจะพอใจ
@ INET ชั้น 13 ตึกไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรี (MRT เพชรบุรี) แผนที่

 • พื้นที่ของสื่อพลเมือง / gotoknow.org
 • โอกาสและข้อจำกัดของสื่อพลเมือง / ประชาไท
 • สิทธิของสื่อพลเมือง / คนชายขอบ
 • กฎหมายหมิ่นประมาทในฐานะเครื่องมือจำกัดเสรีภาพสื่อ / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
 • ความอยู่รอดของสื่อพลเมืองในทางการเงิน / TRN Institute และ Friedrich-Naumann-Stiftung*
 • การต่อสู้ทางการเมืองในไซเบอร์สเปซ: สิงคโปร์ / James Gomez นักรณรงค์เพื่อเสรีภาพสื่อ
 • ศิลปะแห่งการสื่อสารประเด็นอ่อนไหว และนักเคลื่อนไหวด้านสื่อ / Keiko Sei นักวิชาการด้านสื่อและศิลปะ
 • เวทีอภิปราย อนาคตของสื่อพลเมือง
 • เทคโนโลยีเพื่อสื่อพลเมือง / duocore, exteen*, จิตรทัศน์ ฝักเจริญผล, กองทุนไทย*

* รอยืนยัน

รายละเอียดเพิ่มเติม: YouFest, Siam Intelligence

http://youfest.in.th/YouMedia2


ป.ล. ผู้อ่าน blognone สัมภาษณ์อ.ธวัชชัย gotoknow.org / อ.ธวัชชยตอบแล้ว

technorati tags:
,
,

YouMedia video

บันทึกการเสวนา “ยูเฟส ยูมีเดีย” มาแล้ว

วิดีโอ (WMV) 3:27 ชั่วโมง
ดาวน์โหลดด้วย torrent: http://tracker.inet.co.th/torrents/youfest.torrent

บันทึก/แปลง/แบนด์วิธ โดยทีมงาน INET — ขอบคุณคร้าบ

technorati tags:
,
,

Sunday after YouFest

(จบ YouFest ปุ๊บ MyCom ก็เจ๊ง … ตอนนี้กำลังลงสารพัดโปรแกรมใหม่อยู่ พร้อม Windows security update อีกหนึ่งฝูงใหญ่ – -” นี่เขียนบล็อกรอ :P)

วันนี้ตื่นบ่ายโมงกว่า… เมื่อวานไปหลายงานเลย นอนเกือบเช้า เล่าชีวิตก่อน ส่วนงาน YouFest นี่ขอรวบรวมสมาธิ แล้วจะมาเล่าถัดจากนี้ / อีกไม่ถึงชั่วโมงอาร์เซนอลจะเตะกับแมนยู …

เมื่อวานตื่นมาตอนเกือบแปดโมง นอนไปไม่เท่าไหร่ นอนตอนตีห้ากว่า ๆ นั่งทำประวัติย่อของผู้ร่วมงานอยู่ ใช้เวลานานกว่าที่คิดมาก เพราะมีข้อมูลไม่ค่อยครบ (ไม่ยอมเมลตามเอง) เลยต้องไปหาเองบนเน็ตแล้วเรียบเรียงใหม่ (แต่ก็ได้ไม่ครบอยู่ดี ขอโทษคนที่ขาดตกไปด้วยนะครับ ยังไงไปเพิ่มเติมแก้ไขได้ที่วิกิเลย) จากเดิมที่คิดว่าจะทำเอกสารประกอบอื่น ๆ ด้วย (สไลด์ที่แต่ละคนเตรียมมา) ก็ต้องเลิกไป เพราะไม่ทัน ที่เคยตั้งใจไว้อีกอย่างก็คือ อยากจะทำสำเนา คู่มือสำหรับบล็อกเกอร์ และนักเคลื่อนไหวไซเบอร์ ที่คุณคนชายขอบได้แปลเอาไว้สองบท ไปแจกในงานด้วย แต่ขืนเอาหมดนั่นคงได้ไปงานสายกว่านี้ เพิ่งนึกได้ว่าการทำสำเนาเยอะ ๆ มันก็ใช้เวลา สรุปว่าทำประวัติย่อเสร็จตอนเกือบเช้า นอนแว๊บนึง ตื่นมาก๊อปจากวิกิลงโอเพ่นออฟฟิศ จัดหน้า + โปะหัวเรื่องกิจกรรมในงานนิดหน่อย แล้วก็รีบออกจากบ้านไปสามย่าน เพื่อทำสำเนา

รถติดสุด ๆ … เมื่อวานเป็นวันที่มีสารพัดมหกรรม – -” ทั้งงานบอลธรรมศาสตร์-จุฬา รับปริญญาเอแบค ฯลฯ กว่าจะไปถึงสามย่านก็เลยเที่ยงแล้ว ทั้้ง ๆ ที่มันไม่ไกลจากบ้านเลย ต้องนั่งรอทำสำเนาอีก พี่คนทำเค้าก็ทำไปได้เนิบ ๆ จริง ๆ – -” ว่าแต่ ทำไมเราชอบทำอะไรจวนตัวอยู่เรื่อยเลยเนี่ย adhoc แบบนี้บ่อย ๆ ไม่ดีแน่ หัวใจจะวาย … เรื่องที่จะไปพูดก็ยังไม่ได้เตรียม มีอยู่ในหัว แต่มันไม่ชัดว่าจะเสนอยังไง

เสร็จปุ๊บ ก็ขึ้นรถไฟใต้ดินตรงนั้น นั่งไปเลยป้ายสีลมแป๊บนึง นิ้วก็เดินมาทัก อ้าว สายเหมือนกันเลยนี่นา

หลังจากงง ๆ กับเส้นทางและลิฟต์ในตึก ก็มาถึงงานจนได้ สายไปยี่สิบนาที งานกำลังจะเริ่มจริง ๆ พอดี มีคนอยู่ประมาณ 20 ได้ ใครมั่งเนี่ย …

… แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี แม้กำหนดการจะไม่ตรงกับที่วางไว้ คุมเวลาไม่ได้ และช่วงหลังรู้สึกได้เลยว่า หลาย ๆ คนเหนื่อย นำเสนอเกือบสามสิบคนอย่างต่อเนื่อง มันเยอะเกินไปที่ใครจะมีสมาธิกับมันได้หมด – แต่โดยรวมแล้ว ผมพอใจมาก จุดประสงค์หลักของงาน (เอ๊ะ เรามีจุดประสงค์กันตั้งแต่เมื่อไหร่? :P) ที่หวังให้คนได้มาสร้างสัมพันธ์กัน ผ่าน 🙂

จบ YouMedia ก็รีบไปแถวสวนลุม ฟลิปคาเฟ่ พี่ปุ่นเค้าอยากขอความเห็นเรื่องเว็บไทยอินดี้หน่อย เมื่อวานไทยอินดี้เค้ามีเวิร์กชอปกัน แนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการทำหนัง อะไรประมาณนี้ (ตอนแรกนึกว่าแค่สอนอัดดีวีดี-ปล่อยไก่) เค้าอยากจะให้ทุก ๆ คนทำอะไรได้เอง ไม่ต้องพึ่งศูนย์กลาง

จริง ๆ เมื่อวานเพื่อน ๆ ที่ภาคนัดกินข้าวกันด้วย ที่พารากอน เพื่อนคนนึงจะแต่งงาน แต่ทำไปทำมาก็ไม่ทันแฮะ เสียดายนิด ๆ แต่ไม่เป็นไร ยังไงเราก็จะเจอทุกคนวันแต่งอยู่แล้ว 🙂

พอรู้ว่าไปไม่ทันแล้ว ก็ไม่รู้จะไปไหน เลยโทรหาโอ๊ต รูมเมทสมัยป.ตรี ตอนเช้ามันโทรมาชวนไปงานบอล แต่ไปกับมันไม่ได้ แต่อยากเจอมันน่ะ เดี๋ยวมันจะไปเรียนต่อแล้ว ก็เลยโทรหา มันว่าตอนนี้กำลังร้องคาราโอเกะอยู่แถวนราธิวาส (ถนน) เอ้า ไปสิ ไปร้องด้วย พักนี้คาราโอเกะถี่ เป็นความบันเทิง/ปลดปล่อยของคนเมืองจริง ๆ … สัญลักษณ์ของสังคมคนทำงานในเมือง ?

นอนดึก (เช้า) สองคืนติด สุขภาพดีจริง ๆ 😛
แต่วันนี้ขอดูบอลหน่อยนะ แล้วพรุ่งนี้ไปปั่นงาน(ประจำ)ที่ภาควิชาต่อ ไม่รู้จะส่งทันมั๊ยเนี่ย บทความวิชาการที่คุยกับอาจารย์เค้าไว้ เอาน่ะ ทำ ๆ ไปให้เยอะ ๆ ก่อน อาทิตย์หน้านี่มีหลายงานเลย วันศุกร์ต้องสอบด้วย

แล้วไว้มาคุยเรื่องงาน YouMedia เมื่อวานกัน
ระหว่างนี้ รวบรวมบล็อกที่พูดถึง YouFest/YouMedia ไว้ที่วิกิ Blog on YouFest
ใครมีลิงก์เพิ่ม ก็เข้าไปเพิ่มได้เองเลย วิกิ วิกิ

technorati tags:
,
,

YouMedia participants

ชาว YouMedia รู้จักกันก่อนเจอ เพื่อความรวดเร็วในการเริ่มบทสนทนา 😛

เครื่องไม้เครื่องมือ ประกอบเวิร์กช็อปโดย ปกป้อง ประชาไท

วันเสาร์ ธรรมศาสตร์ชนะ วันอาทิตย์อาร์เซนอลชนะ แฮปปี้ แฮปปี้

technorati tags:
,
,

taggat – informed players

[ขึ้นต้นอย่าง ลงท้ายอย่าง ตามอ่านกันดู :P]

ตามเก็บ blog tag กันต่อ – เป็นกิจกรรมเข้าจังหวะที่นัวเนียหนึบหนับซะจริง ๆ

ผมกับพี่ปุ่น แท็กเป็น exponential แฮะ
เพราะ 1) แท็กไปแล้วเงียบก็มี 2) แท็กซ้ำกันก็มี 3) แท็กย้อนกลับมาที่เดิมก็มี (จริง ๆ อันนี้เป็นกรณีพิเศษของ 2)
ลองดูผัง blog tag trace โดย keng
จะเห็นว่ามันเป็น กราฟระบุทิศทาง ไม่ใช่ ต้นไม้

ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดว่า ผู้แท็กแต่ละคน ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการแท็กของคนอื่นเลย หรือว่ามีน้อยมาก อาจจะรู้แค่บล็อกแม่ของตัวเอง กับพี่น้องร่วมบล็อกแม่

“ถ้า A แท็ก (ชี้ไปหา) B, C, D, E, F — ให้ A เป็นบล็อกแม่ของ B-F, และ B-F เป็นพี่น้องร่วมบล็อกแม่กัน”

ตรงนี้น่าจะทำให้ลักษณะของกราฟเปลี่ยนไป เพราะสังเกตจากพฤติกรรมการแท็กของหลายคน (รวมทั้งผม) แล้ว พยายามจะแท็กให้ไม่ซ้ำกัน

จากพฤติกรรมตรงนั้น ผมตั้งสมมติฐานว่า หากข้อมูลเกี่ยวกับการแท็กมีจำกัด น่าจะเกิดการแท็กซ้ำมากกว่านี้ (= มีเส้นชี้เข้าหาบล็อกหนึ่ง ๆ มากขึ้น) และลักษณะของกราฟก็จะกระจุกตัวหรือทอกันแน่นขึ้น (วิ่งวนไปมา — มีวัฏจักรเยอะ)
และจากเหตุนี้ ก็น่าจะทำให้ขนาดของกราฟ (จำนวนบล็อกทั้งหมด) มีอัตราการขยายที่ลดลงด้วย (เพราะแทนที่แต่ละบล็อกจะขยายไปบล็อกใหม่ได้ทีละ 5 บล็อก ก็ต้องลดลง เพราะมีซ้ำ)

อย่างไรก็ตาม สมมติฐานข้างต้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า บล็อกแต่ละบล็อก ตัดสินใจแท็กด้วยข้อมูลที่ตนมีอยู่เท่านั้น
และไม่สามารถคาดเดาการแท็กของบล็อกอื่น ๆ/ไม่เอาการคาดเดานั้น มาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจแท็กของตนเอง

แต่ในความจริงแล้ว เราพบพฤติกรรมที่บ่งถึง การนำเอาการคาดเดาของบล็อกอื่นมาใช้ตัดสินใจการแท็กของตนเอง เช่น “บล็อกนี้น่าจะถูกแท็กไปแล้ว” (กรณีบล็อกคนดัง หรือ รู้ว่าบล็อกนี้สนิทกับบล็อกโน้นต้องแท็กกันแน่ ๆ) หรือ “ปล่อยให้บล็อกนั้นแท็กบล็อกนี้ดีกว่า น่าจะมีโอกาสตอบรับแท็กมากกว่า” (รู้ความสัมพันธ์ระหว่างบล็อก) หรือ “อืม อย่าเลยเค้าไม่ค่อยอัพบล็อก” (รู้ความถี่ของการอัพบล็อก) ฯลฯ
พูดอีกอย่างก็คือ แม้แต่ละบล็อกจะไม่มีข้อมูลการแท็กที่แท้จริงทั้งหมด แต่จากข้อมูลอื่น/ประสบการณ์ อาจจะทำให้สามารถคาดเดาการแท็ก/ตอบรับแท็กของคนอื่นได้ และนั่นอาจมีผลต่อการตัดสินใจแท็กของตน — และมีผลต่อเนื่องไปสู่ลักษณะของกราฟโดยรวมทั้งหมด

เช่น สำหรับกรณีที่คาดเดาได้ถูกต้องว่า “บล็อกนี้น่าจะถูกแท็กไปแล้ว” และตัดสินใจไม่แท็กไป ก็จะทำให้การแท็กซ้ำลดลง
หรือ กรณีที่คาดเดาได้ถูกต้องว่า “ปล่อยให้บล็อกนั้นแท็กบล็อกนี้ดีกว่า น่าจะมีโอกาสตอบรับแท็กมากกว่า” และตัดสินใจให้คนอื่นแท็ก ก็จะลดจำนวน “แท็กตาย” (แท็กที่ไม่ได้รับการตอบรับ) = ต่อโอกาสการขยายออกไปอีก

และในทุกกรณี การแท็กจะยิ่งมีประสิทธิภาพ (แท็กไม่ซ้ำ ไม่ตาย) หากอนุญาตให้มีการสื่อสารระหว่างบล็อกได้ แม้จะอนุญาตให้ทำได้ในวงจำกัดก็ตาม (เช่น ได้เฉพาะพี่น้องร่วมบล็อกแม่เท่านั้น) — “แกไปแท็กบล็อกนี้นะ ฉันจะแท็กบล็อกนี้เอง” “บล็อกนี้ฉันแท็กแล้ว แกอย่าซ้ำนะ”

สรุปได้ว่า การที่แต่ละบล็อกมีข้อมูลมากขึ้น (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการแท็กโดยตรง หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จะใช้คาดเดาการแท็กได้) และสามารถสื่อสารระหว่างบล็อกได้มากขึ้น จะช่วยให้ลักษณะของกราฟ มีโอกาสเป็นไปได้อย่างที่บล็อกส่วนใหญ่ต้องการให้เป็น
(เช่น ถ้าบล็อกส่วนใหญ่ อยากให้กราฟขยายตัว ก็จะพยายามแท็กให้ไม่ซ้ำไม่ตาย เพื่อที่จะให้มันขยายได้เยอะ ๆ หรือถ้าบล็อกส่วนใหญ่ อยากให้กราฟมันวิ่งวนเป็นรูปสวย ๆ ก็สามารถแท็กได้)

ถ้าเทียบเคียงกับสังคมเราจริง ๆ แล้ว มันก็คงเหมือน เสรีภาพในการได้รับ/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ เสรีภาพในการสื่อสารกัน
ยิ่งมีมาก ก็น่าจะยิ่งทำให้กิจกรรมในสังคมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งหมดนี้ โดยไม่ต้องอาศัยการสั่งการจากใครคนใดคนหนึ่ง

หรือจะพูดกลับกัน ให้ “ก้าวร้าว” หน่อย ก็ต้องบอกว่า
สังคมที่พยายามปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร ปิดกั้นการสื่อสารการแสดงความคิดเห็น เป็นสังคมที่ พยายามจะทำให้เกิด/รักษาความต้องการสั่งการจากคนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง — พูดง่าย ๆ ว่า “หวงอำนาจ” นั่นเอง

(ส่วนข้ออ้างที่เขา ๆ ชอบใช้กัน ก็คือ สังคมเรายังไม่พร้อม ยังไม่มีความรู้ หรือ ยังโง่อยู่ นั่นเอง — เราจะฉลาดขึ้นมาได้อย่างไร ? เมื่อเราไม่มีเสรีภาพในการเข้าถึงความรู้ที่อยากรู้ ไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์)

จริงไหม ?

ขอโยนไปให้ อ.มะนาว เปนชู้กับกราฟ พิสูจน์ละกัน 😛

แถม:

 • PaePae เขียน ปรากฏการณ์ Blog-Tag เกี่ยวกับอาการแท็กแท็กของวงบล็อกเมืองไทย
 • YouFest : YouMedia “งานของคุณ : สื่อของคุณ” สงสัยจะมีคนพูดถึงเรื่องนี้แน่ ถ้าไปได้ ไปกัน เสาร์ 20 มกรานี้

technorati tags:
,
,

Person of the Year 2549 – "You"

กาแฟดำ: สำหรับผมคนไทยทุกคนคือ “บุคคลแห่งปี” 2549

นิตยสาร “ไทม์” ประกาศให้ “คุณ” (You) เป็น “บุคคลแห่งปี” ในความหมายที่ว่าทุกคนต่างก็ล้วนมีส่วนทำให้โลกได้กลายเป็นสนามใหญ่ของ เทคโนโลยีโดยเฉพาะการส่งข่าว ภาพ และความเห็นของชาวบ้านเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารกันอย่าง ง่ายดาย คล่องแคล่ว และสร้าง “พลังใหม่” สำหรับประชาชนชาวโลก

“คุณ” ในที่นี้หมายถึงเราท่านทั้งหลาย ที่ล้วนมีบทบาทในการทำให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสนามแห่งความรู้ ความเห็น และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความเห็นกันอย่างกว้างขวาง อิสระ และต่อเนื่อง

ทำให้ผมคิดว่า “บุคคลแห่งปี” ของไทยสำหรับปีที่เพิ่งผ่านมาก็คือ “คุณๆ ทั้งหลาย” ที่เป็นคนไทยและได้แสดงบทบาทของการเป็น “ประชาชนผู้ร่วมรับผิดชอบบ้านเมือง” อย่างกว้างขวาง อิสระ และต่อเนื่องเช่นกัน

“คุณ” คนไทยทั้งหลายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตนเองในช่วงปี 2549 อย่างคึกคักและต่อเนื่องย่อมมี “พลัง” สูงสุดของสังคม

20 มกรา นี้ ไปร่วม “เทศกาลคุณ ๆ” (YouFest) ตอน “สื่อคุณ ๆ” (YouMedia) กัน 😉

พร้อมกันนี้ ขอเสนอ “ท่อนฮุค” ของงานได้มะ ? …

“You+Me+Idea = YouMedia”

ยูมีไอเดีย ไอก็มีเรื่องเล่า เขาก็มีของดี มีดี มีเดีย เว้ มั่วกันไปหมดแล้ว ไอไอยูยูมีมีไอเดียไอเดีย… 😛

เอ๊ะ YouMedia แบบนี้เท่ากับ Wedia ป่ะ ? คุณ กับ ผม ก็เป็น เรา ใช่มะ ? 🙂
ตัว M กลับหัว ก็เป็น W, me we …

มีความเป็นไปได้ไม่จำกัด แล้วแต่จะรับรู้ จะมอง จะคิด เล่น ทำ ขอให้มีพื้นที่เถอะ

ใช่ไหม “คุณ” 🙂

technorati tags:
,
,

YouFest – YouMedia

หลังจากพร่ำเพ้อเกี่ยวกับสื่อนฤมิต และสื่อพลเมือง มาได้พักใหญ่ ก็ได้โอกาสทำอะไรซักที

งาน YouFest ตอน YouMedia จะเป็นการพบปะพูดคุยของผู้สนใจเรื่อง สื่อนฤมิต สื่อทางเลือก สื่อพลเมือง วารสารศาสตร์รากหญ้า พื้นที่สาธารณะของประชาชน ใครอยากคุยอะไร คุยเลย เต็มที่ ใครปิ๊งใคร จะไปทำอะไรกันต่อ เอาเลย (พูดหยั่งกะงานดูตัว … แต่มันก็ ใช่นะ)

คนสนใจด้านนี้ในเมืองไทย (และคนไทยเมืองนอก) มีไม่น้อย เพียงแต่อาจจะไม่ได้รู้จักกันมากเท่าไหร่ วงพูดคุยนี้น่าจะเป็นโอกาสอันนี้

งานจัด เสาร์ 20 มกราคม 2550 บ่ายโมงไปจนกว่าจะเหนื่อย ที่ อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ ตึกไทยซัมมิท รถใต้ดิน เพชรบุรี
ดูแผนงานคร่าว ๆ และข้อมูลการเดินทางที่ วิกิ

ใครมีไอเดียอะไร เสนอได้เลยนะครับ ทุกอย่างปรับแก้เพิ่มลดได้หมด เปิด อิสระ เสรี งานนี้เป็นของ “คุณ” (นั่นหมายถึง “เรา”)

ข้อมูลงาน ที่เว็บพลวัต : YouFest : YouMedia — งานของคุณ : สื่อของคุณ

technorati tags:
,
,
,
,