Tag: X Window System

  • WeirdX – run your X application from any web browser

    WeirdX นี่ เป็นโปรแกรม ที่ทำให้เราสามารถเรียกใช้โปรแกรมบน X ได้จากเว็บเบราเซอร์เลย เนื่องจาก WeirdX ใช้ JDK 1.1 ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีปัญหามาก ทุกๆ เว็บเบราเซอร์น่าจะใช้ได้เหมือนกันหมด จะบน Windows, Linux, หรือ Mac OS X ก็ตามเถอะ WeirdX มาพร้อมซอร์สโค้ดแบบ GPL. ตัวโปรแกรมพัฒนาต่อมาจาก WiredX-Lite อีกที (ตัวนั้นเป็นบริการ ไม่มีโปรแกรมให้ดาวน์โหลด แต่ตัวบริการนี่ก็ใช้ฟรีนะ แต่ต้องสมัครสมาชิกก่อน — ซึ่งก็ฟรีอีกเหมือนกัน) ฝีมือบริษัทญี่ปุ่น JCraft ครับ