Tag: WordForge

  • WordForge and Pootle

    พี่สัมพันธ์ส่งเมลเข้าลิสต์ OOo เรื่อง WordForge & Pootle WordForge เป็นโครงการเกี่ยวกับการแปล, L10n ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้เป็นภาษาต่าง ๆ โดยเน้นไปที่กลุ่มภาษา “ที่ใกล้สูญพันธุ์ทางดิจิทัล” คือพวกภาษาที่คนใช้น้อย ๆ หรือไม่ได้รับความสำคัญ และไม่ค่อยมีที่ทางบนโลกซอฟต์แวร์เท่าใดนัก ซึ่งทางมูลนิธิ WordForge เล็งเห็นว่า ด้วยสาเหตุนี้ ก็จะยิ่งทำให้ตัวภาษาเหล่านั้น สูญพันธุ์ไปจริง ๆ เพราะในโลกยุคคอมพิวเตอร์นี้ พอคนไม่สามารถใช้ภาษาใดบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ก็จะหนีไปใช้ภาษาอื่นแทน ตัว Pootle นี่เหมือนเป็นเครื่องมือ, เซิร์ฟเวอร์กลางที่รวบรวมทรัพยากรการแปลต่าง ๆ เอาไว้ สนใจลองไปดูกันได้ที่ http://pootle.wordforge.org/ มีหลายภาษา — ยังไม่มีภาษาไทย ตัวโครงการ WordForge นี้ มีหนึ่งในหัวเรือใหญ่คือ KhmerOS โครงการโอเพนซอร์สของเขมร ที่พยายามจะทำการแปล/ปรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้ใช้กับภาษาเขมรได้ ซึ่งโครงการนี้นับเป็นโครงการระดับห้าดาวของวงการเลยทีเดียว มีพัฒนาการที่ดีมาก ทั้งคุณภาพและปริมาณ technorati tags: Pootle, WordForge, localisation