No more wait. We do it ourselves.

เมื่อเจ้าหน้าที่ในโทรอนโตล้มแผนที่จะขยายช่องทางจักรยานในเมือง กลุ่มนักปั่นนิรนามจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ทางเมืองไม่ทำ.
ด้วยสีและอุปกรณ์ครบมือ พวกเขาทาสีช่องทางจักรยานเองบนถนน Bloor Street ถนนสำคัญสายหนึ่งของเมืองด้วยตัวเอง. read more