Tag: Thainess

  • “This IS Thailand, you don’t understand. We’re unique.” #amessinthailand

    ไม่ใช่ว่าถนนเมืองไทยห่วย หรือระบบขนส่งเราแย่นะครับ คือฝรั่งเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับเมืองไทย เมืองไทยเรานั้นไม่เหมือนใครในโลก เราต้องให้การศึกษาเขาครับ เขาจะได้อยู่กับระบบอันเป็นเอกลักษณ์ของเราได้