แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกติกาในโลกออนไลน์

แบบสำรวจโดยโครงการกฎหมายคอมพิวเตอร์ภาคประชาชน My Computer Law ครับ

คุณคิดว่ากฎกติกาของอินเทอร์เน็ตควรเป็นอย่างไร ?
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจ คำถามมีทั้งหมด 6 ข้อ ใช้เวลา 2-10 นาที
ผลสำรวจที่จะเปิดเผยสู่สาธารณะ จะเป็นสถิติภาพรวมที่ระบุตัวตนผู้ตอบไม่ได้

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบสำรวจ

แบบสำรวจ “สิทธิเสรีภาพในอินเทอร์เน็ต” – An Online Survey on Internet Rights and Freedom

เชิญร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง
“สิทธิเสรีภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ต”

เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ความคิดเห็นต่อการดูแลอินเทอร์เน็ต และอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน — แบบสอบถามใช้เวลาทำประมาณ 7 นาที

http://bit.ly/netfreedom-q

ผลสำรวจจะถูกนำเสนอในงานเสวนา “การเมืองกับโลกออนไลน์” (ดูรายละเอียดด้านล่าง)


เสวนา “การเมืองกับโลกออนไลน์”

วันเวลา: อาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2552 13.00-16.00น.
สถานที่: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน (แผนที่: http://tja.or.th/map.jpg, เว็บไซต์: http://tja.or.th/)

เป้าหมาย: เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สนใจในการนำอินเทอร์เน็ตและสื่อใหม่ มาเป็นเครื่องมือในการช่วยผลักดันนโยบายจากภาคประชาชน การตรวจสอบนักการเมืองและพรรคการเมือง ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยบนอินเทอร์เน็ต

รูปแบบงาน: เสวนากลุ่มย่อยระหว่างผู้สนใจ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เสวนา

กำหนดการ:

  • 13:00-13:30 “เสรีภาพในการแสดงความเห็นบนโลกออนไลน์” โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network)
  • 13:30-14:00 “การสำรวจความคิดเห็นด้านการเมืองของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย” โดย Siam Intelligence Unit
  • 14:00-14:30 “เว็บไซต์ฐานข้อมูลนักการเมืองไทย” โดย Thailand Political Base และ ThaisWatch.com
  • 14:30-15:00 “การผลักดันนโยบายและไอเดียจากภาคประชาชนสำหรับกรุงเทพมหานคร” โดยทีม IdeaBangkok
  • 15:00 เป็นต้นไป แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรณรงค์ด้านการเมืองผ่านอินเทอร์เน็ต โดย Young PAD และผู้ร่วมเสวนา

ภาคีร่วมจัด:

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://tinyurl.com/online-politics

technorati tags: 

Thai Wikipedia survey

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามการใช้งานเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย

การสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หัวข้อ
“สารานุกรมวิกิพีเดียภาษาไทยกับการสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ”
โดยนิสิตปริญญาโท ภาควารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์)

ดูได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/User:Tummy/finding

technorati tags:
,

survey survey

ช่วยกันตอบคำถามชิล ๆ หน่อย? 😛

เวลาไปเชียงใหม่ ชอบไป
“นั่งเฉย ๆ” แถวไหน?
“นั่งทำงาน” แถวไหน?
“นั่งอ่านหนังสือ” แถวไหน?
“นั่งเล่น” แถวไหน?
“นั่งคุยกับเพื่อน” แถวไหน?

(หรือจะตอบเป็นร้าน/ย่านในกรุงเทพหรือที่อื่นก็ได้ครับ)

เวลาตัดสินใจเข้าไปนั่งร้านไหนซักร้าน อะไรสำคัญ?

จะไม่กลับไปร้านนั้นอีก ถ้า…?

กลับไปร้านไหนบ่อย ๆ เพราะ…?

ขอบคุณครับ 🙂

Survey of Tourist Experiences in Thailand – an invitation

INVITATION TO TAKE UNIVERSITY ONLINE SURVEY OF TOURIST EXPERIENCES IN THAILAND

If you have visited Thailand as a tourist, you are invited to take an anonymous survey conducted by the University of New South Wales in Australia. The study looks at tourist experiences in Thailand (positive and negative), images of Thailand before and after visiting, tourist impacts, and a few other issues. The survey will take only about 10 minutes to fill out. A summary and analysis of responses will be posted when it is complete.

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศไทยนะครับ
ยังไงฝากส่งต่อเพื่อน ๆ ต่างชาติด้วย 🙂

If you would like to participate, please go to this link:

http://education.arts.unsw.edu.au/Thailandtouristsurvey.htm

technorati tags:
,
,