แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกติกาในโลกออนไลน์

"กฎกติกาของอินเทอร์เน็ตควรเป็นอย่างไร ?" แบบสอบถามมีทั้งหมด 6 ข้อ ใช้เวลาทำ 2-10 นาที รายงานการสำรวจที่จะเปิดเผยสู่สาธารณะ จะเป็นข้อมูลสถิติภาพรวม และจะไม่ปรากฏข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามได้ -- สำรวจโดยโครงการพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ภาคประชาชน My Computer Law (คลิกเพื่อทำแบบสำรวจ)

แบบสำรวจ “สิทธิเสรีภาพในอินเทอร์เน็ต” – An Online Survey on Internet Rights and Freedom

เชิญร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง
“สิทธิเสรีภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ต”

เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ความคิดเห็นต่อการดูแลอินเทอร์เน็ต และอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน — แบบสอบถามใช้เวลาทำประมาณ 7 นาที read more

Thai Wikipedia survey

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามการใช้งานเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย

การสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หัวข้อ
“สารานุกรมวิกิพีเดียภาษาไทยกับการสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ”
โดยนิสิตปริญญาโท ภาควารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์) read more

survey survey

ช่วยกันตอบคำถามชิล ๆ หน่อย? 😛

เวลาไปเชียงใหม่ ชอบไป
“นั่งเฉย ๆ” แถวไหน?
“นั่งทำงาน” แถวไหน?
“นั่งอ่านหนังสือ” แถวไหน?
“นั่งเล่น” แถวไหน?
“นั่งคุยกับเพื่อน” แถวไหน?

(หรือจะตอบเป็นร้าน/ย่านในกรุงเทพหรือที่อื่นก็ได้ครับ) read more

Survey of Tourist Experiences in Thailand – an invitation

INVITATION TO TAKE UNIVERSITY ONLINE SURVEY OF TOURIST EXPERIENCES IN THAILAND

If you have visited Thailand as a tourist, you are invited to take an anonymous survey conducted by the University of New South Wales in Australia. The study looks at tourist experiences in Thailand (positive and negative), images of Thailand before and after visiting, tourist impacts, and a few other issues. The survey will take only about 10 minutes to fill out. A summary and analysis of responses will be posted when it is complete. read more