Tag: Supoj Suvajo

  • อาลัย..พระนักต่อสู้

    กรุงเทพธุรกิจ 5 กรกฎาคม 2548 “ คดีการปองร้าย พระสุพจน์ สุวโจ พระนักปฏิบัติ กลุ่มเสขิยธรรม แห่ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีแนวโน้มว่า จะถูกสรุป ด้วยสำนวนแบบง่าย ๆ ว่าเป็นคดีวิวาทเล็กน้อย ทั้งที่ความจริงแล้ว คดีนี้มีส่วนเชื่อมโยง กับการแย่งชิงทรัพยากร ในเขตลุ่มน้ำฝาง อย่างลึกซึ้ง เพียงแต่เจ้าหน้าที่บ้านเมือง จะกล้าและเอาจริงแค่ไหน พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์ เปิดปมปัญหา จากมุมมองของหลายฝ่าย ”