Sudoku

เค้าว่าฮิตมานานแล้วใน นสพ.ญี่ปุ่น แล้วตอนนี้กำลังฮิตในหนังสือพิมพ์ยูเค แคนาดา อิสราเอล

น่าหนุก (กว่าเกมทายชื่อคนดังจากตัวย่อ!)