Tag: Sudoku

  • Sudoku

    เค้าว่าฮิตมานานแล้วใน นสพ.ญี่ปุ่น แล้วตอนนี้กำลังฮิตในหนังสือพิมพ์ยูเค แคนาดา อิสราเอล น่าหนุก (กว่าเกมทายชื่อคนดังจากตัวย่อ!)