สวดพระอภิธรรมศพ มาสเตอร์ สุจินต์ พวงแก้ว

ข้อมูลผิดพลาดครับ มาสเตอร์ท่านเสียไปเมื่อปีที่แล้ว
ผมไม่ได้เช็คข้อมูลให้ละเอียดเอง ขอโทษจริงๆ ครับ

ตกข่าวมากๆ

ส่วนปีนี้จะมีงานทำบุญครับรอบ 1 ปี ที่บ้านของท่านครับ เชิญร่วมงานได้ read more