Services Science

DuoCore ตอน 9 ช่วงสุดท้าย มีคุยถึง “วิทยาการบริการ” (services science) สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริการ

สอนหนังสือ ร้านอาหาร รักษาพยาบาล ทำศพ จัดดอกไม้ ถ่ายรูปแต่งงาน ซ่อมคอม เขียนโปรแกรม ดูดส้วม ทำบัญชี นำเที่ยว ทำผม ขับรถ เก็บขยะ ฯลฯ พวกนี้คืองานบริการทั้งสิ้น รอบตัวเรา read more