my (physical) desktop

my desktop – 4 Jan 2008
“โต๊ะทำงาน” หลังปีใหม่ไม่นาน (คลิกรูปเพื่อดูโน๊ต)

my desktop, new year's week

อยากให้มันโล่ง ๆ กว่านี้หน่อย แต่มันต้องใช้พลังงานมากเลยถ้าจะทำงั้น ตู้เต็มหมดแล้ว
ใต้โต๊ะยังมีหนังสือกับพวกโปสการ์ด (หยิบฟรี) กอง ๆ อยู่ด้วย
(ถ้าคอมเล็กกว่านี้ ก็จะมีที่ให้รกเยอะกว่านี้ อิอิ) read more

Live+Work Bazaar 2550 B.E.

ห้องแถว 2550 – “เครื่องมือ” สู้ทุนข้ามชาติในรูปแบบ “อาคาร”
โดย คุณยรรยง บุญ-หลง

ออกแบบมาสำหรับเมืองที่มีความหนาแน่นสูง
กระจายพื้นที่สาธารณะ-พื้นที่แลกเปลี่ยนค้าขาย โดยเพิ่มและดึงพื้นที่เหล่านั้นเข้าใกล้พื้นที่ส่วนตัว read more

digital culture

ผมเชื่อว่า การมีปฏิสัมพันธ์กัน ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน แลก meme กัน ในสังคม มันเป็นกระบวนการในการสร้างวัฒนธรรม
(สังคมเคลื่อนวัฒนธรรม และ วัฒนธรรมเคลื่อนสังคม เช่นกัน) read more

contemporary art is on the street

“ทุกวันนี้คนเสพงานศิลปะมีอยู่แต่เป็นคนหน้าเดิม
วงการศิลปะยังต้องสร้างกลุ่มคนดูใหม่โดยการเอางานศิลปะ
เข้าไปในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น ที่ผ่านมาเราเอางานศิลปะ
ไปแสดงตามจุดที่คนต้องไป อย่างถนนออชาร์ด ห้างสรรพสินค้า
โบสถ์คริสต์ โบสถ์จีน โบสถ์พราหมณ์ ศาล สถานที่ราชการ
บางงานอาจจะมีแค่วันเดียวจบ บางงานอาจจะมีต่อเนื่อง
เพื่อให้คนเข้าร่วมได้มากขึ้น
เพราะผู้ชมมีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาศิลปะร่วมสมัย read more

Place, Space, Culture, and Politics

ได้คำใหม่มาจากงาน เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 1: “โจทย์ปฏิรูปการเมือง 2550” วันนี้ — “การเมืองเชิงพื้นที่” และ “การเมืองเชิงสถานที่”

พื้นที่ (space) น่าจะเป็นเรื่องของ ค่านิยมร่วม ความรับรู้เข้าใจร่วม เป็นอะไรที่ปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวไปตามคน
ส่วน สถานที่ (place) น่าจะเป็นเรื่องของ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หรือองค์กร สถาบัน read more