Tag: South Thailand insurgency

 • subject: #GT200 and #sniffer

  ต่อจากประชาธิปไตยแบบไทย ๆ เราก็มีคณิตศาสตร์แบบไทย ๆ : 13/20 = 100% ผมเห็นว่า GT200 (เครื่องตรวจระเบิด, เขาอ้างว่าเป็น) และ sniffer (เครื่องดักฟังข้อมูลบนเครือข่าย) นั้นมีส่วนคล้ายกันในหลาย ๆ เรื่อง ตั้งแต่เรื่องพื้น ๆ อย่างการจัดซื้ออุปกรณ์ราคาแพง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเอื้อประโยชน์ตอบแทน ซึ่งเรื่องนี้กระทบรายจ่ายของประเทศ-ของเรา แต่อาจจะไม่ได้กระทบกับชีวิตเราตรง ๆ เรื่องอุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพตามอ้าง ซึ่งเรื่องนี้อาจจะกระทบชีวิต-ความปลอดภัย-ของเราได้ตรง ๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็อาจทำให้ระเบิดเล็ดรอด ไปตูมตามได้ ไปจนถึงการเรื่องที่กระทบชีวิต-สิทธิเสรีภาพ-ของเราอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึง คือ การใช้อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ เหล่านี้ ในการสร้างความชอบธรรมแก่เจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือตรวจค้นเป้าหมาย (ที่อาจถูกหมายหัวเอาไว้ก่อนหน้าแล้ว) โดยไม่ต้องขอหมายค้นหรือคำสั่งศาล โดยอ้างว่า มีเหตุอันเชื่อได้ว่า เราทำผิดอะไรซักอย่าง ตามแต่เครื่องมือนั่นจะบ่งชี้ … อย่างดีก็แค่รบกวนการดำเนินชีวิต อย่างชั่วก็ยัดข้อหา (โดยมนุษย์หรือโดยอุปกรณ์) อย่างชั่ว ๆ ดี ๆ ก็อาจจะต่อรองกันได้ เป็นช่องทางหากิน ……

 • A Coup for the Rich, Creative Thailand, #GT200

  ตอนนี้ในเน็ตมี ใบปลิวตั้งคำถามหลายข้อถึงความชอบธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างงานต่าง ๆ ในห้วงระยะเวลาที่คมช.ครองอำนาจสูงสุด (จาก ไทยอีนิวส์) หนึ่งในคำถามเหล่านั้น ตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ของ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข รักษาการประธาน คมช. / รองหัวหน้าคปค.คนที่ 1 กับ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ / สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 และ นายอนุวัฒน์ วัฒนกิจ เจ้าของบริษัท เอ วิ เอ แซทคอม จำกัด (ผู้แทนจำหน่าย เครื่องตรวจจับระเบิด GT200) ในใบปลิวระบุว่า นอกจาก บริษัท เอ วิ เอ แซทคอม (AVIA SATCOM – www.groupavia.com) จะเป็นผู้จัดหาเครื่อง GT200 แล้ว ยังเป็นผู้จัดหาเครื่องบินขับไล่ GRIPEN, โครงการ RTADS Phase…

 • (Intellectual)DeepSouthWatch.org

  ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้ Intellectual Deep South Watch (IDSW) เนื่องจากปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลเป็นอย่างมาก เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความซับซ้อน และซ้อนทับของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจทั้งในระดับและมิติต่างๆ กันจนยากแก่การคลายปัญหาด้วยหนทางหนึ่งหนทางใดได้โดยเด็ดขาด ฉะนั้น จะต้องมีข้อมูลและการใช้เหตุผลอย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนเป็นอันดับต้น ศูนย์เฝ้าระวังนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้เหตุการณ์ภาคใต้ โดยใช้ข้อมูลและการคิดค้นหาเหตุผล ภายใต้เป้าหมายสำคัญคือ เพื่อทำให้เรื่องเหตุการณ์ในภาคใต้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะในการเรียนรู้ทาง สังคม ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ได้ช่วยกันเฝ้ามองและเข้าใจปัญหาในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคม ทั้งนี้ข่ายความร่วมมือของศูนย์เฝ้าระวังฯ จะร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์ ทั้งด้านโครงสร้างของความรุนแรง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความรู้สึกของสังคมและชุมชนต่อเหตุการณ์ รวมทั้งพัฒนาตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ทั้งทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สถานการณ์ในชุมชน กลุ่มคนในสังคมในแง่ต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในเหตุการณ์ภาคใต้อันจะกลายเป็นศูนย์ข้อมูลและความรู้สารสนเทศ (Resources center) สำหรับวงการสื่อมวลชนและวงการวิชาการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือต่อไปด้วย เว็บเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภาคใต้: สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (โครงการสื่อสันติภาพ โต๊ะข่าวภาคใต้) นสพ.ชาวใต้ วิกิพีเดีย: ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย Wikipedia: South Thailand insurgency หนังสือ: ที่เกิดเหตุ: บันทึก 1…

 • PLEASE PEACE

  PLEASE PEACE — เกี่ยวกะ ตันหยงลิมอ นราธิวาส ประเทศไทย tags: Thailand

 • Ask First Minister

  ถ้ามีโอกาสได้คุยกับ นายกรัฐมนตรีของสก็อตแลนด์ จะถามอะไรเค้า ? เผื่อฝากรุ่นน้องถาม เห็นว่าเค้าจะไปสัมภาษณ์ (ขยันจริง ๆ) นายกสก็อตนี่ ตัวตำแหน่ง ภาษาอังกฤษเค้าใช้คำว่า First Minister ไม่รู้จะแปลว่าอะไรดี “รัฐมนตรีคนแรก” ก็แปลก ๆ – -” ตัวผมเอง อยากให้เค้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องภาคใต้ของไทย จากประสบการณ์ของเค้า และสก็อตแลนด์ น่าจะช่วยจุดประกายอะไรให้พวกเราได้บ้าง The Association of Thai Students in Scotland Tolerance พอละ ขอกลับไปออฟไลน์ตามเดิม 🙂 tags: Scotland, tolerance

 • News from DSI : Pulo.org & Manusaya.com

  ข่าวฝาก: (จากข่าว เว็บ pulo.org กะ manusaya.com นี่ ผู้จัดทำเป็นคนกลุ่มเดียวกัน เต็ม ๆ ก็ไปอ่านกันเอาเองละกันนะ เค้าฝากมา เราก็ฝากไป): สรุปผลการสืบสวนกรณีเว็บไซต์ Pulo.org และ Manusaya.com โดย พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน, ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ, กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 • Thai Canal

  คลองไทย (aka คลองกระ, คลองคอคอดกระ) Thai Canal (aka Kra Canal, Kra Isthmus Canal) โครงการศึกษาคลองไทย ของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่ทางคณะฯ ศึกษามาร่วม 3 ปี เพื่อสรุปเป็นรายงานให้กับวุฒิสภาต่อไป FYI, Thai Canal is something like Panama Canal and Suez Canal. Thailand has a plan for the canal for more than hundred years, but it has never been realized. Location of the canal will be…

 • ความเคลื่อนไหว สถานการณ์ภาคใต้

  ไฟใต้: http://www.geocities.com/thai_faitai/ จัดทำโดย นายเอกเขนก กลุ่มเพื่อนไทยเสวนา ในเวบ มีข้อมูล และบทความ: การก่อการร้ายและความไม่สงบในภาคใต้ สังคม – สงคราม : ว่าด้วยเรื่องความรุนแรง นิธิ เอียวศรีวงศ์ บทเรียนจากประวัติศาสตร์ ฮัจญีสุหลง กับจังหวัดมุสลิมภาคใต้ แขกตานี หน่วยงาน CIA และบทบาทของสหรัฐ ในภาคใต้ Muslim boycott born of a long history of distrust THE NATION, Published on Feb 10, 2004 100 ปี… ปัตตานีที่ถูกลืม Thailand’s embassy in Sweden has received a letter threatening the Southeast Asian…