subject: #GT200 and #sniffer

ต่อจากประชาธิปไตยแบบไทย ๆ เราก็มีคณิตศาสตร์แบบไทย ๆ :
13/20 = 100%

ผมเห็นว่า GT200 (เครื่องตรวจระเบิด, เขาอ้างว่าเป็น) และ sniffer (เครื่องดักฟังข้อมูลบนเครือข่าย) นั้นมีส่วนคล้ายกันในหลาย ๆ เรื่อง

ตั้งแต่เรื่องพื้น ๆ อย่างการจัดซื้ออุปกรณ์ราคาแพง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเอื้อประโยชน์ตอบแทน ซึ่งเรื่องนี้กระทบรายจ่ายของประเทศ-ของเรา แต่อาจจะไม่ได้กระทบกับชีวิตเราตรง ๆ

เรื่องอุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพตามอ้าง ซึ่งเรื่องนี้อาจจะกระทบชีวิต-ความปลอดภัย-ของเราได้ตรง ๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็อาจทำให้ระเบิดเล็ดรอด ไปตูมตามได้

ไปจนถึงการเรื่องที่กระทบชีวิต-สิทธิเสรีภาพ-ของเราอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึง คือ การใช้อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ เหล่านี้ ในการสร้างความชอบธรรมแก่เจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือตรวจค้นเป้าหมาย (ที่อาจถูกหมายหัวเอาไว้ก่อนหน้าแล้ว) โดยไม่ต้องขอหมายค้นหรือคำสั่งศาล โดยอ้างว่า มีเหตุอันเชื่อได้ว่า เราทำผิดอะไรซักอย่าง ตามแต่เครื่องมือนั่นจะบ่งชี้ … อย่างดีก็แค่รบกวนการดำเนินชีวิต อย่างชั่วก็ยัดข้อหา (โดยมนุษย์หรือโดยอุปกรณ์) อย่างชั่ว ๆ ดี ๆ ก็อาจจะต่อรองกันได้ เป็นช่องทางหากิน … ในภาคใต้ของไทยเอง มีคนจำนวนมากถูกจับกุมหรือขึ้นบัญชีเพราะ GT200 ชี้(เดา)ว่าพวกเขามีระเบิด

ในเรื่องสุดท้ายนี้ GT200 และ sniffer มีความเหมือนกันอย่างมาก และมันแสดงถึงความไม่ต้องการดำเนินตามขั้นตอนกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่ง (ซึ่งน่ากลัวว่า ถ้าจำนวนหนึ่งนี้ เป็นจำนวนมาก)

พวกเขาคิดว่า หมายค้น หรือ คำสั่งศาล เป็นเรื่องยุ่งยาก ไม่ควรต้องมี พวกเขาต้องการตรวจค้น ควบคุม จับกุม โดยทันที – โดยอาศัยสัญชาตญาณของพวกเขาเอง โดยการตัดสินของพวกเขาเอง – โดยไม่ต้องการการถ่วงดุลหรือคานอำนาจใด ๆ ตามกระบวนการยุติธรรม (พูดกันง่าย ๆ ว่า ศาลเตี้ย)

ผมพบว่า เวลาผมไปติดต่องานกับสถานที่ราชการ เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ นั้น จะเคร่งครัดกับกฎระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ ที่พวกเขาตั้งขึ้นอย่างมาก

แต่ก็ตลกดี ว่าเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องทำตามกฎระเบียบขั้นตอนบ้าง พวกเขากลับไม่อยากทำ และพยายามหาช่องทางที่จะไม่ต้องทำ

ในแง่นี้ ผมจึงคิดว่าสถานะของ ประชาชน อย่างเรา ๆ และ เจ้าหน้าที่รัฐ (ข้าราชการ/ข้ารัฐการ) นั้นต่างกันอย่างชัดเจนจริง ๆ — คือมันมีกฎหมายจำนวนมากมาย ที่พวกเราจำเป็นต้องขึ้นกับ/ปฏิบัติตาม (subjected to) โดยไม่มีเงื่อนไข ในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐ กลับมีช่องทางหรือสามารถสร้างช่องทางที่จะไม่ต้อง subjected to กฎหมายพวกนั้นได้

เมื่อพิจารณาเช่นนี้ ก็ไม่แปลกอะไร ที่ในสถานการณ์บางอย่าง ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าว พวกเราจึงไม่ได้มีสถานะเป็น ประชาชน แต่เป็น ไพร่ (subject) — คือมีแต่พวกเราเท่านั้นที่ subjected to กฎต่าง ๆ เหล่านั้น ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐนั้นจะอยู่เหนือกฎหมายที่ว่า — เป็นเจ้าในทางกฎหมาย ที่อยู่เหนือไพร่ในทางกฎหมายอย่างพวกเรา

ความเป็นเจ้าในทางกฎหมายนี้ อาจสร้างได้หลายวิธี แต่ในกรณีล่าสุดนี้ มันก็ดูตรงไปตรงมาดี ที่ความเป็นเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจเหนือกฎหมาย จะถูกสร้างขึ้นโดยอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ เช่น GT200 🙂

ประเด็นที่ยังน่าสงสัยคือ ถ้าเครื่องจีที 200 ไม่มีประสิทธิภาพเลย เครื่องไม่น่าจะตรวจพบสารประกอบระเบิด แต่ในการทดสอบยังตรวจพบถึง 4 ครั้ง ส่วนการตรวจ 16 ครั้งไม่พบสารระเบิด ซึ่งจำเป็นต้องหาข้อพิสูจน์ให้ได้
— พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

technorati tags: , ,

A Coup for the Rich, Creative Thailand, #GT200

ตอนนี้ในเน็ตมี ใบปลิวตั้งคำถามหลายข้อถึงความชอบธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างงานต่าง ๆ ในห้วงระยะเวลาที่คมช.ครองอำนาจสูงสุด (จาก ไทยอีนิวส์)

หนึ่งในคำถามเหล่านั้น ตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ของ
พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข รักษาการประธาน คมช. / รองหัวหน้าคปค.คนที่ 1 กับ
พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ / สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 และ
นายอนุวัฒน์ วัฒนกิจ เจ้าของบริษัท เอ วิ เอ แซทคอม จำกัด (ผู้แทนจำหน่าย เครื่องตรวจจับระเบิด GT200)

ในใบปลิวระบุว่า นอกจาก บริษัท เอ วิ เอ แซทคอม (AVIA SATCOM – www.groupavia.com) จะเป็นผู้จัดหาเครื่อง GT200 แล้ว ยังเป็นผู้จัดหาเครื่องบินขับไล่ GRIPEN, โครงการ RTADS Phase II, และโครงการอื่นๆ ในกองทัพอากาศ เช่น การจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินอัลฟ่าเจ็ท และอุปกรณ์สื่อสาร

ข่าว 3 มิติ ก็พูดถึงเรื่องนี้

technorati tags: , , ,

(Intellectual)DeepSouthWatch.org

ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้
Intellectual Deep South Watch (IDSW)

เนื่องจากปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลเป็นอย่างมาก เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความซับซ้อน และซ้อนทับของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจทั้งในระดับและมิติต่างๆ กันจนยากแก่การคลายปัญหาด้วยหนทางหนึ่งหนทางใดได้โดยเด็ดขาด ฉะนั้น จะต้องมีข้อมูลและการใช้เหตุผลอย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนเป็นอันดับต้น

ศูนย์เฝ้าระวังนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้เหตุการณ์ภาคใต้ โดยใช้ข้อมูลและการคิดค้นหาเหตุผล ภายใต้เป้าหมายสำคัญคือ เพื่อทำให้เรื่องเหตุการณ์ในภาคใต้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะในการเรียนรู้ทาง สังคม ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ได้ช่วยกันเฝ้ามองและเข้าใจปัญหาในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคม

ทั้งนี้ข่ายความร่วมมือของศูนย์เฝ้าระวังฯ จะร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์ ทั้งด้านโครงสร้างของความรุนแรง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความรู้สึกของสังคมและชุมชนต่อเหตุการณ์ รวมทั้งพัฒนาตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ทั้งทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สถานการณ์ในชุมชน กลุ่มคนในสังคมในแง่ต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในเหตุการณ์ภาคใต้อันจะกลายเป็นศูนย์ข้อมูลและความรู้สารสนเทศ (Resources center) สำหรับวงการสื่อมวลชนและวงการวิชาการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือต่อไปด้วย

เว็บเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภาคใต้:

[ ลิงก์ IDSW | ผ่าน สหายสิกขา พลวัต ]

updated 2007.06.17: ประชาไทแนะนำหนังสือจาก โครงการ ‘เรียนรู้และเข้าใจชายแดนใต้’ ของ ศูนย์เฝ้าระวังฯ Deep South Watch – Deepsouth Bookazine Vol.1 – สงครามกลางเมือง และเรื่องอื่นๆ

technorati tags:
,

Ask First Minister

ถ้ามีโอกาสได้คุยกับ นายกรัฐมนตรีของสก็อตแลนด์ จะถามอะไรเค้า ?

เผื่อฝากรุ่นน้องถาม เห็นว่าเค้าจะไปสัมภาษณ์ (ขยันจริง ๆ)

นายกสก็อตนี่ ตัวตำแหน่ง ภาษาอังกฤษเค้าใช้คำว่า First Minister ไม่รู้จะแปลว่าอะไรดี “รัฐมนตรีคนแรก” ก็แปลก ๆ – -”

ตัวผมเอง อยากให้เค้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องภาคใต้ของไทย จากประสบการณ์ของเค้า และสก็อตแลนด์ น่าจะช่วยจุดประกายอะไรให้พวกเราได้บ้าง

The Association of Thai Students in Scotland

Tolerance

พอละ ขอกลับไปออฟไลน์ตามเดิม 🙂

tags: ,

News from DSI : Pulo.org & Manusaya.com

ข่าวฝาก:
(จากข่าว เว็บ pulo.org กะ manusaya.com นี่ ผู้จัดทำเป็นคนกลุ่มเดียวกัน เต็ม ๆ ก็ไปอ่านกันเอาเองละกันนะ เค้าฝากมา เราก็ฝากไป):

สรุปผลการสืบสวนกรณีเว็บไซต์ Pulo.org และ Manusaya.com
โดย พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน, ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ, กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

Thai Canal

คลองไทย (aka คลองกระ, คลองคอคอดกระ)

Thai Canal (aka Kra Canal, Kra Isthmus Canal)

โครงการศึกษาคลองไทย ของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา
ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่ทางคณะฯ ศึกษามาร่วม 3 ปี เพื่อสรุปเป็นรายงานให้กับวุฒิสภาต่อไป

FYI, Thai Canal is something like Panama Canal and Suez Canal.

Thailand has a plan for the canal for more than hundred years, but it has never been realized. Location of the canal will be somewhere in Southern Thailand. Original purposed site is acroos the Kra Isthmus. But from the latest study, the new proposed site is to be across Nakhon Si Thammarat and Trang provinces.

When finished, it is much believed that the canal will bring an economic boost to the nearby area, the whole country, and the larger region (may be with an exception to Strait of Malacca area and, obviously, Singapore.).

พี่เทพ (และคนอื่น ๆ) เคยคุยเรื่องนี้: คลองกระ – คลองไทย

Thai Canal Links:

ความเคลื่อนไหว สถานการณ์ภาคใต้

ไฟใต้: http://www.geocities.com/thai_faitai/
จัดทำโดย นายเอกเขนก กลุ่มเพื่อนไทยเสวนา

ในเวบ มีข้อมูล และบทความ:

  • การก่อการร้ายและความไม่สงบในภาคใต้ สังคม – สงคราม : ว่าด้วยเรื่องความรุนแรง นิธิ เอียวศรีวงศ์
  • บทเรียนจากประวัติศาสตร์ ฮัจญีสุหลง กับจังหวัดมุสลิมภาคใต้
  • แขกตานี
  • หน่วยงาน CIA และบทบาทของสหรัฐ ในภาคใต้
  • Muslim boycott born of a long history of distrust THE NATION, Published on Feb 10, 2004
  • 100 ปี… ปัตตานีที่ถูกลืม
  • Thailand’s embassy in Sweden has received a letter threatening the Southeast Asian country with attacks like those on Spain in retaliation for sending troops to Iraq STOCKHOLM (Reuters)

บทสัมภาษณ์ อ. ชัยวัฒน์:
นักวิชาการเตือน ถล่มกรือเซะซ้ำรอย”ดุซงญอ 2491″

กระทู้ใน pantip.com:
ฟังเราหน่อย เราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ใน จ.ปัตตานี