Tag: Sondhi Limthongkul

  • This is not Sondhi Mob

    ทำยังไง ถึงจะทำให้คนหลาย ๆ คน เข้าใจว่า ม็อบก็ม็อบ สนธิก็สนธิ ฝ่ายค้านก็ฝ่ายค้าน ฯลฯ ถึงจะเห็นร่วมกันบางเรื่อง ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเห็นด้วยกันทุกเรื่อง หรือกระทั่ง “เป็นพวกเดียวกัน” พักนี้มีแต่ข่าวดิสเครดิตสนธิ เห็นจนเบื่อ .. ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นจะมีใครพูดถึง ไม่ใช่ว่ามันไม่ดี ดี สาวกันออกมาให้หมด จะได้รู้ว่าใครเป็นใคร ทำอะไรไว้บ้าง แต่ที่น่ารำคาญคือ เหมือนจุดประสงค์ของข่าวเหล่านั้น จริง ๆ เหมือนไม่ได้จ้องดิสเครดิตสนธิ แต่ต้องการดิสเครดิตม็อบต่างหาก เหมือนกับที่ เฮ่อ คุณ.. เฮ่อ สุจินดา กะ เฮ่อ สุดารัตน์ พยายามบอกว่า พวกผู้ชุมนุมหรือผู้ไม่สนับสนุนนายก คือพวกผู้เสียผลประโยชน์ แล้วพวกผู้ชุมนุมหลายหมื่นนี่ เป็นผู้ถือหุ้นผู้จัดการไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ? The Nation: The Truth about Thaksin & Sondhi