This is not Sondhi Mob

ทำยังไง ถึงจะทำให้คนหลาย ๆ คน เข้าใจว่า ม็อบก็ม็อบ สนธิก็สนธิ ฝ่ายค้านก็ฝ่ายค้าน ฯลฯ
ถึงจะเห็นร่วมกันบางเรื่อง ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเห็นด้วยกันทุกเรื่อง หรือกระทั่ง “เป็นพวกเดียวกัน” read more