Tag: screen name

  • creative screen name

    มาอีกแล้วครับ กับช่วงแฉ นามจอ MSN เพื่อน ๆ วันนี้เราขอเสนอนามจอของคุณพี: “ความง่วงของมนุษย์จะมีอยู่สองช่วงตามธรรมชาติ ช่วงใหญ่ที่สุด คือ กลางคืน และรองลงมา คือ กลางวัน” นพ. สุรชัย กล่าว คิดได้ไงวะ – -“