creative screen name

มาอีกแล้วครับ กับช่วงแฉ นามจอ MSN เพื่อน ๆ วันนี้เราขอเสนอนามจอของคุณพี:

“ความง่วงของมนุษย์จะมีอยู่สองช่วงตามธรรมชาติ ช่วงใหญ่ที่สุด คือ กลางคืน และรองลงมา คือ กลางวัน” นพ. สุรชัย กล่าว

คิดได้ไงวะ – -“