Scholarship for Research Master’s in Shortest Path Algorithm @ SIIT

Part of “Large-Scale Transportation Simulator” project,
School of Management Technology, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University.

ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรับนักศึกษา ทุนการศึกษาทำงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
(เริ่มเรียน มิ.ย. 2550)

รายละเอียดงานวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่
เพื่อสร้างโปรแกรมสำหรับสร้างแบบจำลองเพื่อศึกษาระบบการจราจรในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์

งานวิจัยจะเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อเส้นทางที่สั้นที่สุด บนเครือข่ายขนาดใหญ่
โดยต้องคำนึงถึงเวลาในการค้นหาและประสิทธิภาพของเส้นทาง

คุณสมบัติ

 • วศ.บ. หรือ วท.บ. ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาใกล้เคียง
 • เกรดเฉลี่ยป.ตรีสูงกว่า 3.00
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมดี-ดีมาก
 • มีความรู้ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
 • มีความรู้การใช้งาน GNU/Linux เป็นอย่างดี
 • เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว
 • ภาษาอังกฤษดี (TOEFL PBT >= 530 ; TOEFL CBT >= 175 ; IELTS >= 6.0 ; TU-GET >= 550)

การสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่:
http://www.siit.tu.ac.th/program/post_general.html#download

ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำเนาเอกสารผลการสอบภาษาอังกฤษ) ไปที่อาจารย์ที่ปรึกษา:

ดร.
ชวลิต
จีนอนันต์
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
131 หมู่ 5 ถนนติวานนท์
ต.บางกะดี
อ.เมือง
ปทุมธานี
12000

 • ใบสมัครที่ส่งมาก่อนจะมีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ก่อน
 • ปิดรับสมัครทันทีเมื่อได้จำนวนนักศึกษาตามต้องการ
 • จดหมายแนะนำตัว สามารถส่งในวันสัมภาษณ์ได้

หมดเขต 31 พ.ค. 2550

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล: c h a w a l i t AT siit .tu .ac .th
 • โทร: 0-2501-3505 ต่อ 2112 (วิทยาเขตบางกะดี)
  0-2501-3505 ต่อ 2110 (คุณอุสนี, เลขาภาควิชา)

ตรวจสอบรายละเอียดด้านหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่:
http://www.siit.tu.ac.th/program/postgrad.html

technorati tags:
,


NSTDA-SIIT Scholarships for Master Students

More than 20 scholarships, covering tuitions and educational support fees, are available for SIIT master programs.

SIIT offers degrees in Civil Engineering, Environmental Technology, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Engineering Management, Management Technology, Information Technology, Computer Science, and Communications.

More info, contact the academic programs or faculty members in the fields of your interest.

technorati tags:
,
,

Government Scholarship

เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล … ต้องสำนึกคุณใครดี ? (ที่นอกเหนือจากบุพการี)

ไม่ต้อง, รัฐบาล (ผู้ให้ทุน), รัฐ (เจ้าของทุนตัวจริง? รัฐบาลเป็นแค่ผู้บริหาร), ผู้เสียภาษี (ก็ทุนมาจากนี่), ประชาชนทั้งหมด (เจ้าของรัฐ ที่ฝากรัฐบาลบริหารอยู่), … ?

tags:
|

Outstanding Student Program

recruiting season comes …

โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549

Scholarships for research students in 5-Axis Milling Machine (CAD/CAM) area

Summary:

2 RGJ Scholarships for PhD and 1 Teaching Assistantship for Research Master’s in 5-Axis milling machine area at Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University. — No job obligations after the degree has been completed.

ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 2 ทุน และ ทุนผู้ช่วยสอน สำหรับปริญญาโท 1 ทุน หัวข้อวิจัยด้าน 5-Axis milling machine ที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ — ไม่มีข้อผูกมัดหลังจบการศึกษา


Details:

Two Royal Golden Jubilee scholarships for PhD (Thai nationals only), and One teaching assistant scholarship for research master’s (any national permitted).

In the research topics of 5-Axis Milling Machine, CNC, and Rapid Prototyping (CAD/CAM).

At the School of Information and Management Technology, Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University, Thailand

Candidates will working with professionals and other postgrad students in the 5-Axis Thai group, a joint research group of SIIT and Asian Institute of Technology. Creating software for industrial engineering or related fields in the framework of Royal Golden Jubilee Program of the Thailand Research Fund‘s:

“A New Software for 5-Axis Machining, Optimization, Simulation, and Verification”.

Some of the ongoing research topics are:

 • Space Filling Curves In Curvilinear Coordinates as a Tool-Path of the 5-Axis Milling Machine
 • Optimal Set Up for 5-Axis Machining
 • Clustering the Optimal Direction Vector Field
 • Minimizing the Total Variation of the Rotation Angles

More research details at the group’s website, seminar, and presentations (1, 2).

With an opportunity to do a research abroad during the course.

No job obligations after the degree has been completed.


Contact:

More jobs and academic positions: SIIT jobs.

ทุน ป.เอก / โท-เอก Medical Image Processing

จาก วิชาการ.คอม:
ประกาศให้ทุน ป.โท หรือ เอก (หรือ โท/เอก) ที่ SIIT ม.ธรรมศาสตร์ สำหรับผู้ที่สำเร็จ ป.ตรี วศ.บ. หรือ วท.บ. สาขาคอมพิวเตอร์และไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำด้าน Medical Image Processing เพื่อรับเข้าภาค 1/2548 (เริ่มเรียน มิ.ย.2548)

โดยเป็นการเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์ ด้าน Medical Image Processing ของ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือกับ Kingston University, London.

เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพัน, ทุนรวมค่าลงทะเบียนทุกอย่าง ตลอด 3 ปี (ป.โท) หรือ ตลอด 5 ปี (ป.เอก, โท/เอก) และเงินใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน (ประมาณ 9,000 บาท/เดือน) ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

สนใจ, ติดต่อ
Dr. Bunyarit Uyyanonvara

Sciences and Engineering Scholarships at SIIT

Teaching Assistant positions
at Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT),
Thammasat University, Thailand
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 • Bachelor’s degree with GPA of at least 2.75
 • Master’s degree with GPA of at least 3.25
 • Information Technology or Computer Science in the following fields:
  • Computer Vision and Learning, Robotics (contact: Dr. Matt)
  • Image Processing, Medical Imaging (contact: Dr. Bunyarit)
 • Scholarship may be granted for TA / Instructor who enroll as a graduate student
 • Strong background in programming
 • Excellent command of spoken and written English

—-

Scholarships also available for the fields of

 • Civil, Electrical, Electrical Power, Industrial, Mechanical Engineering
 • Energy, Management Technology

More jobs & scholarships.