คำขวัญประจำจังหวัด

ครบทุกจังหวัดเลย 🙂

อ้อ ยกเว้นกรุงเทพนะ .. เหมือนกรุงเทพไม่ใช่จังหวัดน่ะ แต่เป็น เขตการปกครองพิเศษ ทำนองเดียวกะ พัทยา — เพิ่งรู้เหมือนกัน