Tag: provinces

  • คำขวัญประจำจังหวัด

    ครบทุกจังหวัดเลย 🙂 อ้อ ยกเว้นกรุงเทพนะ .. เหมือนกรุงเทพไม่ใช่จังหวัดน่ะ แต่เป็น เขตการปกครองพิเศษ ทำนองเดียวกะ พัทยา — เพิ่งรู้เหมือนกัน