Tag: Privacy International

  • [jobs] โครงการวิจัยความเป็นส่วนตัวออนไลน์ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

    เครือข่ายพลเมืองเน็ต รับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัย 2 ตำแหน่ง ประจำโครงการ “Thai Online Services’ Privacy Policy and Security Measures: Evaluation and Public Understanding” โครงการนี้จะสำรวจนโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy policy) และมาตรการรักษาความปลอดภัย (security measures) ของบริการออนไลน์ในประเทศไทย และทำการจัดระดับในรูปแบบเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ