Tag: power

  • อำนาจและหน้าที่ของนักเทคโนโลยี

    หน้าที่ของนักเทคโนโลยีและวิศวกร นั้นไม่เพียงสร้างเครื่องมือแก้ปัญหาในชีวิตของมนุษย์ แต่ยังต้องอธิบายให้สังคมเข้าใจได้ด้วยว่า ระบบที่ว่าซับซ้อนนั้น ทำงานอย่างไร

  • ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี (และการควบคุมที่ดีและการควบคุมไม่ดี)

    ถ้าเราเอาแต่มองที่คน วันนี้เราก็อาจจะได้คนดีไปปกครอง แต่ลืมคิดถึงกระบวนการว่า ถ้าวันนึงคนเหล่านี้เลิกดีขึ้นมา แล้วจะทำไง จะเอาเขาออกจากตำแหน่งปกครองได้ยังไง หรือถ้าคนดีเลิกเป็นคนแล้ว (คือตายห่าไปแล้ว) แล้วเราจะหาคนต่อไปมาปกครองต่อยังไง หรือใช้กระบวนการหรือกลไกอะไรในการจะบอกว่าคนนี้ ดีพอ กับตำแหน่งหน้าที่หนึ่งๆ