Tag: postcard

  • Prison Post

    อีเมลถึงผู้ต้องขังเรือนจำคลองเปรม ได้ที่ copklpa [at] correct.go.th และ klongprem [at] kpprison.in.th (ไม่รู้ว่าฝากขังนี่ เป็นผู้ต้องขังรึเปล่า แต่ก็น่าจะถึงเหมือน ๆ กันนะ) หรือจะเขียนจดหมาย/โปสการ์ดไปก็ได้ครับ ตามที่อยู่นี้: เรือนจำกลางคลองเปรม 33/2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900 ข้อมูลจาก www.kpprison.in.th technorati tags: e-mail, mail, prison