Tag: political parties

  • เลือกคนที่เอาออกได้ เลือกกฎหมายที่แก้ไขได้

    ดี ดีกับใคร ดีที่ไหน ดีเมื่อไร เมื่อสิ่งต่าง ๆ มันเปลี่ยนแปลงได้ เราจะไปยึดอะไรตายตัว ก็เลือกคนที่เราเอาออกได้(หรือมีวาระหมดอายุ) เลือกกฎหมายที่เราแก้ไขได้ กฎหมายที่ยุติธรรมวันนี้ อีกสิบปีข้างหน้ามันอาจจะไม่ยุติธรรมแล้ว เราก็ปรับไป ขอให้มันมีช่องเปิดไว้ ‎ “อยากให้ สรุปชัดเจนว่า ระบบการเมืองที่ประชาชนเข้มแข็งอย่างที่อยู่ในจินตนาการของคณะกรรมการปฏิรูป แน่นอนเป็นสิ่งที่เราต้องการ แต่ในทางปฏิบัติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากจนแทบจะเป็นการหลอกตัวเองว่า ประชาชนจะลุกขึ้นมาทำหน้าที่ต่างๆ ในระบบการเมืองด้วยตัวเอง ปรากฏการณ์ในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกคือ การสร้างระบบตัวแทนที่ทำหน้าที่ดูแล เชื่อมโยงและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็คือทำให้ระบบพรรคการเมืองเข้มแข็ง ไม่ใช่อ่อนแอ สื่อแขนงต่างๆ จะเป็นตัวกลางที่สำคัญมากในการสื่อสารระหว่างพรรคและประชาชน ขณะเดียวกันต้องสร้างระบบตรวจสอบพรรคและนักการเมืองที่เข้มข้นไปพร้อมกัน มาตรวัดความเข้มแข็งของประชาชนที่ดีที่สุดคือ ผ่านการเลือกตั้งอย่างสม่ำเสมอและการมีพรรคการเมืองที่เชื่อมโยงกับประชาชน ตรวจสอบได้ และไม่พอใจเอาออกได้ ไม่ใช่การมีสมัชชาประชาชนจำนวนมากที่สังคมตรวจสอบไม่ได้ ในที่สุดก็จะกลายเป็นองค์กรขุนนางชาวบ้านที่ผลาญงบประมาณจำนวนมาก และอ้างว่าวาระของตนเองคือวาระของประชาชน” — สิริพรรณ นกสวน สวัสดี, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทสัมภาษณ์ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี ใน ThaiReform.in.th [ผ่าน มติชนออนไลน์]

  • True Devotion Party

    เฮ้ย แกเอาจริงว่ะ… พี่ตู้ พรรคถวายจริง คัมภีร์กู้แผ่นดินฉบับ ‘พี่ตู้’

  • พรรคทางเลือกที่สาม

    ตอนนี้ได้ยินข่าวจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เยอะแยะไปหมด ไหนจะเรื่องยุบพรรคชาติพัฒนาไปรวมกับไทยรักไทย หรือพรรคชาติไทยดูดสส.จากทรท.อีก นี่ไม่รวมข่าวเลือกตั้งผู้ว่า ที่มั่วกันไปหมด ได้ยินข่าวบ่อยกว่าเดินเข้าห้องน้ำอีก ให้ตายเหอะ พรรคมหาชน นี่ก็เป็นรูปเป็นร่างไปแล้ว คนปลุกปั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เสธ. หนั่น นั่นเอง โดยมีผู้ช่วยอีกคนคือ นายวัฒนา อัศวเหม ที่จัดการยกพรรคราษฎรมาเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ และได้ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นักรัฐศาสตร์ชื่อดัง มาเป็นเป็นหัวหน้าพรรค นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการรุ่นใหม่อีกหลายคน ก็น่าพอจะหวังได้ บ้าง .. ก็หวังกันแรงๆ หน่อย อีกด้าน ที่เป็นข่าวรายวันอยู่ตอนนี้ คือกลุ่มทุนนอก นำโดยนายเอกยุทธ ที่ยังไม่แน่ไม่นอน ว่าจะเอาไงแน่ ตอนแรกว่าจะหนุน ปชป. ตอนนี้ว่าจะตั้งพรรคใหม่ พรรคประชาธรรม แตาไม่รู้จะหวังพึ่งอะไรได้ เพราะยังไม่ทันจะเริ่มตั้งพรรค ลูกไม้ ลายเก่าๆ ก็ออกเสียแล้ว วันนี้ข่าวใหม่มาอีก กลุ่มอาจารย์นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จะตั้งพรรคใหม่ ชื่อพรรคก็เล่นกันง่ายๆ เลย ว่า พรรคทางเลือกที่สาม (The Third Alternative Party)…