people change ..และเรารู้ว่า ตัวเราเปลี่ยนไป

..และเรารู้ว่า ตัวเราเปลี่ยนไป

เมื่อเราผ่านการต่อสู้ เราย่อมตระหนักรู้ ว่าตัวเราเปลี่ยนไป
มันอาจจะเพียงไม่นาน และเราไม่ได้ถูกจ้างวานให้มาโดยใคร
เราสุขเราทุกข์มาด้วยกัน ผ่านคืนและวันที่เราต่างลุกเป็นไฟ
ไฟบางกองวูบวับดับลง หากที่เหลือยังคงเป็นไฟกองใหม่
แม้ล่วงเข้าปลายฤดูฝน มันยังลุกอยู่บนสิ่งที่ควรลุกไหม้
เพื่อนเอ๋ย..เราไม่อาจปล่อยวาง จุดหมายปลายทางยังอีกยาวไกล……. read more

Fib

เริ่ม
หนึ่ง
ไปสอง
ต่อด้วยสาม
บทกวีแบบฟิบ
จำนวนพยางค์เพิ่มตามลำดับ
บรรทัดนี้เท่ากับบรรทัดก่อนหน้าสองอันรวมกัน
(ย้อนนับดู หนึ่ง หนึ่ง สอง สาม ห้า แปด สิบสาม ส่วน ยี่สิบเอ็ด คือพยางค์บรรทัดนี้) read more