[12-13 Dec] Neoteny Singapore Camp 1, will join

together with @kengggg, we #Opendream will join Mozilla Drumbeat ignite talk, which is part of Neoteny Singapore Camp 1

also invade the Hackerspace Singapore 🙂

and see if we can make something like hackerspace, co-working space, here as well …

technorati tags:
,
,

No more wait. We do it ourselves.

เมื่อเจ้าหน้าที่ในโทรอนโตล้มแผนที่จะขยายช่องทางจักรยานในเมือง กลุ่มนักปั่นนิรนามจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ทางเมืองไม่ทำ.
ด้วยสีและอุปกรณ์ครบมือ พวกเขาทาสีช่องทางจักรยานเองบนถนน Bloor Street ถนนสำคัญสายหนึ่งของเมืองด้วยตัวเอง. read more

The Future of the Internet–and How to Stop It

อนาคตของอินเทอร์เน็ต และจะหยุดมันอย่างไร

เจอหนังสือเล่มนี้จากเว็บ EFF (มูลนิธิ Electronic Frontier Foundation — องค์กรต่างชาติ!)

The Future of the Internet—and How to Stop It
โดย Jonathan Zittrain
ศาสตราจารย์ด้านการปกครองและการวางระเบียบอินเทอร์เน็ต ที่ Oxford Internet Institute read more

living together

อ่านขำ ๆ .. ไม่ใช่อ่านเอาขำ ๆ

เหตุเกิดในร้านอาหารตามสั่ง

“อ้าวโก อย่างงี้ก็ไม่สวยสิ คนจะด่าโกได้ต้องเปิดร้านอาหารตามสั่งอย่างโกด้วยเรอะ”

“ก็เออซีวะ”

“ยังงี้เวลาไอ้ด่างข้างตลาดมันเห่า โกไปด่ามันทำไมล่ะ ในเมื่อโกก็เห่าเหมือนมันไม่ได้ เออหนะ ?” read more