Tag: opinions

 • me(dia)

  มีเพื่อนส่งลิงก์นี้มาให้ดู น่าเสียดาย…เว็บประชาไท (ผู้จัดการออนไลน์) ในนั้นเขาว่า เขา “เปิดโปง” เบื้องหลังคนสนับสนุนประชาไท ผมก็งง ๆ ข้อมูลทั้งหมด เขาก็มีเผยแพร่ไว้ใน เกี่ยวกับประชาไท ตั้งนานแล้วนี่นา อย่างน้อยก็มากกว่าหนึ่งปีล่ะ ที่ผมเคยกดดู – มันเรียกว่าเปิดโปงตรงไหนนะ เรื่องรสนากับปลื้ม ผมก็งง ๆ – เอ เขานับ “ส่วนใหญ่” กันยังไงนะ ลองอ่านดูในความเห็นท้ายข่าว มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่านี่นา เรื่องมีคนมา “รุมด่ารสนามากกว่าปลื้ม” (แน่นอนว่ามีคนตั้งคำถามต่อท่าทีกระทบกระเทียบของรสนา ว่าไม่จำเป็นต้องพูดไปถึงวงศ์ตระกูลของปลื้มเขาเลย) ผมก็คงบอกแทน คิดแทนคนอื่น ๆ ไม่ได้ ก็ลองดูข้อมูลจากหลาย ๆ ที่ละกันครับ สื่อ/แหล่งข่าว/บล็อก ๆ หนึ่งไม่สามารถมีข้อมูลที่รอบด้านได้ และก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้น แต่สื่อหลาย ๆ ที่ หลาย ๆ มุมมอง รวมกัน ก็สามารถที่จะให้ข้อมูลที่รอบด้านขึ้นได้ นี่เป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมเราจึงต้องรักษาเสรีภาพและความหลากหลายของแหล่งข่าวเอาไว้ ให้สามารถเสนอหลายมุมมอง เสนอหลายแนวคิดที่แตกต่างกันได้ ผมคิดว่าสำหรับสื่อต่าง…

 • Opinions

  ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 2,374 คน ซึ่งเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 87.9% เห็นว่า ควรมีการลงประชามติก่อนนำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไปใช้จริง 70.6% เห็นว่า ควรใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 เป็นต้นแบบในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 63.4% เชื่อมั่นว่า การร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะช่วยทำให้การเมืองไทยดีขึ้น 63.2% ต้องการ นายกรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรม 60.3% เห็นว่า นักการเมืองไม่ควรเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกคณะกรรมการองค์การอิสระต่าง ๆ 59.8% เห็นว่า สมาชิกวุฒิสภาควรมาจากการเลือกตั้ง 58.3% เห็นว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง จะเห็นว่า ผู้ถูกสำรวจส่วนใหญ่ ยังพอใจกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 เพียงแต่ต้องการให้แก้ไขจุดบกพร่องบางมาตราเท่านั้น และมุ่งเน้นไปที่คุณธรรมกับความรู้ ความสามารถของผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด [ผ่าน ประชาไท] technorati tags: opinions, politics

 • Standpedia

  Standpedia — Social encyclopedia of belief แปลเอาเอง / my own interpretation: “standing points of view” encyclopedia 😛 ถ้าเกิดว่าเราสามารถวิเคราะห์ข้อความใน Wikipedia แล้วเอามาเชื่อมโยงกันแบบ Standpedia ได้โดยอัตโนมัติล่ะ ? … “ในหัวข้อนี้ ย่อหน้านี้สนับสนุนย่อหน้านี้ แต่ถูกขัดแย้งด้วยอีกย่อหน้าหนึ่ง ซึ่งอีกย่อหน้่าหนึ่งก็สนับสนุนการขัดแย้งนี้” via pok tags: Standpedia, encyclopedia, points of view, opinions

 • Even Search Engine DO Politics

  Kosmix is a topic-specific search engine, that gives you results in a particular viewpoint of your choice. Search for “global warming” in Politics, it will give you views of Libertarian, Liberal, and Conservative. The same goes for other two topics, Health (basic info, alternative medicine, diet & nutrition, etc.) and Travel (hotels, travels guides, museums,…