ชื่ออะไรมันก็ “จริง” ทั้งนั้น

ในช่วงนี้ที่มีการถกเถียงกันมากว่า นโยบายการบังคับใช้ชื่อจริงใน Google+ เป็นเรื่องเหมาะสมหรือไม่ จากมุมมองต่าง ๆ ดานาห์ บอยด์ (danah boyd) ได้โพสต์บล็อกนี้ : “Real Names” Policies Are an Abuse of Power

โพสต์ดังกล่าวพูดถึงนโยบายการบังคับให้ใช้ “ชื่อจริง” โดยโต้ว่า ชื่ออะไรมันก็ “จริง” ทั้งนั้นแหละ ในบริบทหนึ่ง ๆ และมันมีเหตุผลที่ชอบธรรมในการใช้ “ชื่อปลอม” (pseudonym)

ในโพสต์ยังเล่าถึงถึงประวัติการใช้ “ชื่อจริง” ของเฟซบุ๊ก เนื่องจากเป็นมักถูกอ้าง (อย่างผิด ๆ) เสมอว่าเป็นตัวอย่างของการใช้นโยบายชื่อจริงที่ประสบความสำเร็จ

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก็คือ ในช่วงแรกที่เฟซบุ๊กจำกัดอยู่เฉพาะนักศึกษามหาลัยชั้นนำ มันเป็นเรื่องเข้าใจได้ที่จะใช้ “ชื่อจริง” ที่คนในมหาลัยใช้เรียกคนคนหนึ่ง นั่นคือชื่อดังกล่าวเป็นชื่อที่ “จริง” ในบริบทของชุมชนมหาลัยช่วงนั้น ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อตามกฎหมายก็ได้ เช่นคนก็ใช้ชื่อ Bill (ชื่อเล่น) แทนที่จะเป็น Williams (ชื่อตามกฎหมาย) โดยชื่อ Bill มันก็ไม่ได้จริงน้อยไปกว่า Williams (เผลอ ๆ จะจริงมากกว่าด้วยซ้ำสำหรับเพื่อน ๆ ของเขา)

หรือกรณี Lady Gaga เฟซบุ๊กก็ไม่ได้บังคับให้เธอใช้ชื่อตามกฎหมาย (ซึ่งสำหรับแฟน ๆ ชื่อตามกฎหมายของเธอนั้นไม่ได้สำคัญหรือจริงเท่าชื่อ Lady Gaga)

นั่นคือ ในบริบท (หรือถ้าจะใช้ภาษาของ Google+ ก็ต้องบอกว่า “Circles”) ที่ต่างกัน เราสามารถมีชื่อที่ต่างไปได้ และชื่อแต่ละชื่อมันก็ “จริง” ได้เท่า ๆ กัน

สุดท้ายบอยด์ย้ำว่า คนเรามีสิทธิเลือกชื่อได้ว่าจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นชื่อตามกฎหมาย ในวงสังคมที่เราเลือก ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม

โดยเฉพาะถ้าคำนึงถึงผู้ถูกคุกคามและจะอยู่ในอันตรายถ้าใช้ชื่อตามกฎหมาย คนเหล่านี้มีความชอบธรรมเต็มที่จะใช้ชื่อปลอม และบริการต่าง ๆ จะต้องคำนึงถึงจุดนี้ นั่นคือความปลอดภัยของชีวิตคนเป็นเรื่องสำคัญสุด

ดานาห์ บอยด์ ทำวิจัยเรื่องสังคมออนไลน์และวัยรุ่น ร่วมเขียนหนังสือ Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out: Kids Living and Learning with New Media (2009) [โหลด PDF ฟรี] ปัจจุบันทำงานอยู่ไมโครซอฟท์รีเสิร์ช จบการศึกษาจาก School of Information ที่ UC Berkeley และ MIT Media Lab เธอย้ำว่าบล็อกของเธอนั้นเป็นมุมมองส่วนตัวของเธอ และไม่ได้เขียนให้กับนายจ้าง ตามทวีตเธอได้ที่ @zephoria

danah boyd เปลี่ยนชื่อของเธอจากชื่อตอนเกิด และเลือกจะเขียนชื่อของเธอเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

“autonym” หมายถึง ชื่อที่ตั้งให้กับตัวเอง

ชื่อบล็อกนี้คือ bact’ is a name


อ่านเรื่อง “สงครามชื่อ” โดยอาจารย์มะนาว ต่อได้ที่เว็บไซต์เครือข่ายพลเมืองเน็ต