Tag: numbers

  • 30% off

    เฮ้ย เจ๋งมาก โฆษณาชุดนี้ Mondadori – 30% off เล่นกับตัวเลขในชื่อหนังสือ อย่าง 1984 หรือ 3 ทหารเสือ .. จับมันมาลด 30% ซะ .. คิดได้ ไอเดียดีอย่างนี้ ได้รับรางวัลไปเรียบร้อยแล้ว ACDI Awards ประเภทโฆษณาหนังสือพิมพ์ [ผ่าน lulu] tags: ads, books, Mondadori