Tag: novels

  • The Night of November 3

    คืนนี้ — 3 พฤศจิกายน — เป็นคืนที่ ชายวิกลจริตในเรื่อง “ความฝันของคนวิกลจริต” ฝัน และค้นพบ ‘สัจธรรม’ นวนิยายเรื่องสุดท้ายที่ ดอสโตเยฟสกี เขียน .. แต่เป็นเล่มแรกที่ผมอ่าน เพิ่งซื้อที่งานหนังสือที่ผ่านมานี้เอง เล่มบาง ๆ ถ้านับเฉพาะเนื้อเรื่องแล้ว ประมาณ 60 หน้าเอง เนื้อเรื่องบอกเล่าความฝันของชายคนหนึ่ง ที่คนรอบ ๆ ตัวเขา เรียกเขาว่า “อ้ายบ้า” และ สัจธรรม ที่เขาค้นพบในความฝันนั้น ความฝันของคนวิกลจริต โดย ฟิโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ โดย มนตรี ภู่มี สนพ.สามัญชน tags: dream, November 3, ridiculous man, Dostoevsky