Tag: NGOs

  • your hands, every hands count

    ไปประชุมมาหลายวัน (วีร์ก็ไป) กลับมามีเรื่องเยอะแยะ พร้อมเพรียงโดยสันติ — พุธ 19 ธ.ค. 8:00-19:00 น. — หน้าสภาของเรา คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สภาเครือข่ายองค์กรประชาชนแห่งประเทศไทย (สค.ปท.) เครือข่ายสลัมสี่ภาค สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและองค์กรภาคประชาชนทุกเครือข่าย รวมพลังปิดสภาครั้งที่ 2 ด้วยโซ่มนุษย์ล้อมสภา ร่วมกันยุติบทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการเร่งออกกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน พุธ 19 ธ.ค. 8:00-19:00 น. ยึดหลักสันติวิธีโดยเคร่งครัด ยืนยันไม่เป็นเครื่องมือกลุ่มผลประโยชน์อำนาจทางการเมืองใด ๆ และไม่ยอมให้มีการสร้างสถานการณ์ยกเลิกการเลือกตั้ง เริ่มการเลือกตั้งแล้ว กำลังจะมีสภาผู้แทนของประชาชน แต่สภาแต่งตั้งยังเร่งรีบออกกฏหมายที่ละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างรุนแรงเช่นร่างพรบ.ความมั่นคงในราชอาณาจักร เป็นเรื่องที่ขาดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงและเป็นการปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจารณากฎหมาย กฎหมายที่สนช.ต้องหยุดพิจารณา: 1. ร่างกฎหมายการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร มีสาระสำคัญเป็นการขยายอำนาจให้กองทัพควบคุมสังคม โดยปราศจากการตรวจสอบจากสถาบันตุลาการ อันเป็นภัยคุกคามต่อหลักสิทธิเสรีภาพ หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2. ร่างกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ มีสาระสำคัญเป็นการให้รัฐมีอำนาจบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จใน 3 รูปแบบ คือ…

  • The Rise of a New Power

    ศรศิลป์, “อำนาจใหม่” ลุกขึ้นสู้แล้ว!, แด่ มาตุภูมิ, อารยชน, 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550 “วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จะถูกจารจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ว่า เป็นวันที่ ‘อำนาจใหม่’ ก่อการลุกขึ้นสู้ทางการเมือง ภายใต้ธงการเมืองของตนเอง ด้วยกำลังของตนเอง แต่เพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทย ขบวนกองหน้าของภาคประชาสังคมในปีกอำนาจใหม่นี้ได้ทำการชุมนุม ปิดล้อม และบุกเข้าขัดขวางการปฏิบัติงานอันมิชอบของสนช. ซึ่งกำลังเร่งผ่านกฏหมายจำนวนมากที่คุกคามสิทธิเสรีภาพของปวงชน โดยไม่มีความชอบธรรม เพราะไม่มีที่มาจากปวงชน อีกทั้งร่างกฏหมายทั้งหลายที่กำลังเร่งรัดส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นไปเพื่อการฟื้น ระบอบจารีตนิยมและอำมาตยา และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพวกกาฝากอภิชนส่วนข้างน้อย” [petition] ร่วมลงชื่อ ปิดสภานิติบัญญัติรักษาการ หยุดกฎหมายละเมิดสิทธิประชาชน technorati tags: NLA, petition, Thailand

  • Freecycle

    Freecycle — Think globally, recycle locally ฟรีไซเคิล เป็น “เครือข่ายรีไซเคิล” โดยมีหลักการง่าย ๆ คือ ถ้าใครจะทิ้งของอะไร ก็ให้ส่งอีเมลเข้าลิสต์ แล้วถ้าใครต้องการของชิ้นนั้น ก็ให้ตอบกลับ จากนั้นก็นัดหมายกันเพื่อมอบของ หรือถ้าใครกำลังอยากได้อะไรอยู่ ก็ส่งอีเมลเข้าลิสต์ได้เหมือนกัน ถ้าเกิดมีคนมีอยู่แล้วอยากจะให้ ก็จะติดต่อกลับ — สำคัญคือ ทุกอย่างต้องฟรี องค์กรการกุศล/ไม่แสวงหากำไรก็เข้าร่วมได้เหมือนกัน ของที่ใช้อยู่ที่บ้านตอนนี้ ส่วนใหญ่ — เกือบทั้งหมด — ก็ได้มาจากชาวบ้านเหมือนกัน. ฟูก ชั้น เก้าอี้ เครื่องครัว จานชาม จากคุณลุงคุณป้าตรงข้ามห้องที่ย้ายออก, ของแห้งกับฟูกเล็กจากเชอรี่, มีด หม้อและอื่น ๆ จากเบนซ์, โต๊ะเขียนหนังสือนี่ก็ไปยกมาจากข้างทาง … นี่มันอะไรเนี่ย -_-” (ขอขอบคุณทุกท่านมาไว้ ณ โอกาสนี้) มีอะไรใช้ได้ก็ใช้ ๆ ไปเถอะ เสียก็ซ่อม ไม่ใช้แล้วก็ยกให้คนอื่น อย่าสร้างขยะเยอะ…