“@suthichai did the World’s first gathering of tweeple”, reported National Channel #amessinthailand

ประเทศไทยยิ่งใหญ่กว่าชาติใดในโลกจริง ๆ ครับ

สุทธิชัย รวมพลคนทวิตครั้งแรกในโลก

(คือฉันจะให้เป็นครั้งแรกน่ะ มีอะไรไหม ประวัติศาสตร์แบบไทย ๆ รู้จักรึเปล่า)

ต้องสำนึกพระคุณของท่านสุทธิชัยวรมันเสียหน่อย พระปรีชาของท่านในการรวมชาวทวิตเตอร์ไทยให้เป็นปึกแผ่น read more

Blog provider ethics / Censorship from the "house owner"

OKNation silently censors users’ blogs — iTeau reported, Your Blog Is Banned By Me, Your Second Big Brother

จริยธรรมของบล็อกเกอร์ — จริยธรรมของผู้ให้บริการบล็อก

ชวนอ่าน
คำสั่งของพี่รอง (Your Blog Is Banned By Me, Your Second Big Brother) โดย iTeau

อย่างที่เป็นที่รู้กัน (เงียบ ๆ) มานานแล้วว่าบริการบล็อก OKNation (ที่โฆษณาว่าพื้นที่นี้ “อิสระทางปัญญา ทุกคนมีสิทธิเขียน เผยแพร่ความคิด”) มีการลบบัญชีผู้ใช้ และลบบล็อกอย่างเงียบ ๆ หลายครั้ง read more