Tag: metrosexual

  • Metrosexual

    อ่านแล้วชอบ Metro (homo) sexual โลกของเกย์ยุคใหม่, โตมร ศุขปรีชา จริง ๆ ผมชอบคำว่า metro นะ (โอเค ยกเว้นห้างเมโทรล่ะหนึ่ง) มันเหงา ๆ ดี (และแม้ว่าจะเห็นด้วยกับบางคนในข้อเขียนนั้นว่า เกย์ไม่จำเป็นจะต้อง ‘เก๋เท่ฮิป’ แต่ก็ยากอยู่ดีที่จะทำให้ผมไม่เชื่อว่า เกย์นั้นเป็นพวกละเอียดอ่อน .. ไอ้ความ เก๋เท่ฮิป นั่น มันคงมาจากความละเอียดอ่อน – แต่ความละเอียดอ่อนนี่ มันก็แปรไปเป็นอย่างอื่นได้เช่นกัน) technorati tags: metrosexaul, metro