Let’s kick Racism out of Football

ขอเจาะเรื่องนี้ต่อ เกี่ยวกับ การเหยียดชาติพันธุ์ (racism) ในเกมฟุตบอล

หลังจากที่อ่านตัวบทความ รายงานพิเศษ เรื่องราวที่มิอาจมองข้าม การเหยียด ‘สีผิว-ชาติพันธุ์’ (racism) ในเกมฟุตบอล + ความเห็นต่าง ๆ ผมก็ลอง ๆ หาข้อมูลต่อหน่อยนึง read more