City of Loneliness

เรื่องของคนเหงาอีกแล้ว ให้ตายสิ

คนใกล้ตัวอย่างน้อยสองคน เคยพูดในโอกาสต่างกัน ว่า
“กรุงเทพมันเหงา”

มองถนนโล่ง ๆ หน้าสยามสแควร์ตอนสี่ทุ่ม
พิจารณาแล้วว่า จริง

มันไม่ใช่เรื่องว่า รอบ ๆ ตัว ไม่มีหมาเดินซักตัว
แต่เป็น “ภาวะความรู้สึกที่อยากมีใครอยู่ด้วย” read more