ภูมิปัญญาของห่าน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสตับอักเสบและไวรัสอุบัติใหม่ ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติกว่า 200 เรื่อง ได้รับการอ้างอิงกว่า 600 ครั้ง รางวัลเกียรติยศจาก สกว. ในฐานะที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดในช่วงปี 2535-2546 read more

Data, Information, Knowledge, Understanding, and Wisdom

ปรับปรุงและเพิ่มเติม จากความเห็นในหัวข้อ ทำไมต้อง KM , อะไรคือ data , information , and knowledge ที่ GotoKnow.org (ลิงก์เดิม)

systems-thinking.org ให้ความหมายของ ข้อมูล, สารสนเทศ, ความรู้, ความเข้าใจ, และปัญญา ไว้ดังนี้ (ถอดความเป็นภาษาไทย): read more

Meme

อยากรู้ว่าคำว่า meme ในชื่อ MemeExpress ซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ GotoKnow.org1 ใช้ แปลว่าอะไร คืออะไร

ตอนแรกนึกว่ามันคือ memo(randum)

ไม่ใช่แฮะ แต่ก็คล้าย ๆ ล่ะ มาจากคำว่า memory เหมือนกัน และเกี่ยวกับการ “ส่งผ่าน” เหมือนกัน read more