Tag: karoshi

  • karoshi – มาถวายชีวิตเพื่อองค์กรกันเถอะ!

    เงามืดของความไม่มั่นคงในการงานที่ว่านี้ ทำให้การทำงานหนักกลายเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะกับบริษัทที่เอาเปรียบหรือที่รู้จักกันในชื่อ “บริษัทดำ” ที่รีดเอาประโยชน์จากพนักงานจนพังพินาศ. ในความกลัวอย่างต่อเนื่องถึงการถูกแทนตำแหน่งอย่างฉับพลัน คนทำงานได้พัฒนาความสามารถที่จะทำให้นายจ้างพอใจ – ทำงานอย่างบ้าคลั่งล่วงเวลา โดยไม่รับค่าจ้าง และกระทั่งปลอมบันทึกเวลาทำงานของตัวเอง เพื่อที่ว่าบริษัทจะได้พ้นจากปัญหา