Tag: journalism

  • Politics of Today, Journalists of Tomorrow

    บริติช เคานซิล ประเทศไทย ขอเชิญ นักข่าวรุ่นใหม่ไฟแรง หรือนักศึกษานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Politics of Today, Journalists of Tomorrow ณ กรุงเอดินบะระ ประเทศสก๊อตแลนด์ ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2549 การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดย บริติช เคานซิล สก๊อตแลนด์ นอกจากนี้จะได้มีโอกาสเข้าชมเทศกาล Festival of Politics ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงระดับโลก เข้าร่วมการคัดเลือก โดยส่ง ใบสมัคร, CV, และ เรียงความเป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 1000 คำ ในหัวข้อ “The Role of Media and Thai Democracy” ด่วน ๆ หมดเขตรับสมัครภายในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2549 ใครชนะนี่ อิจฉาเลย ได้ไปสัมมนาด้วย แถมเมืองสวย…

  • story of, by, and for citizen

    เลิกอ่านอย่างเดียว ! Citizen journalism ประชาชนเป็นคนหาข่าว ทำข่าว รายงานข่าวเอง Civic Journalism ประชาชน/ผู้รายงานข่าว เป็นส่วนหนึ่งในข่าว (ความเคลื่อนไหวในสังคม) คือไม่ใช่แค่ผู้รับสาร/ส่งสาร แต่เป็นส่วนหนึ่งของสารนั้นด้วย (แต่อาจไม่เหมือนกับ citizen journalism ตรงที่ว่า ประชาชนอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้รายงานข่าวเสียเอง) (ขอคำแปลภาษาไทยสวย ๆ สื่อ ๆ หน่อย ทั้งสองคำ) We the Media หนังสือเกี่ยวกับ “สื่อรากหญ้า” (glassroot media) ศูนย์ศึกษา/วิจัย/สนับสนุน, “think tanks”, บล็อก Center for Citizen Media ศูนย์ศึกษาร่วมของคณะวารสาร เบิร์กลีย์ กับคณะนิติ ฮาร์วาร์ด (Berkman Center for Internet & Society) ผู้อำนวยการคือ Dan Gillmor คนเดียวกับที่เขียนหนังสือเล่มข้างบน Center…