Politics of Today, Journalists of Tomorrow

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ขอเชิญ นักข่าวรุ่นใหม่ไฟแรง หรือนักศึกษานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Politics of Today, Journalists of Tomorrow ณ กรุงเอดินบะระ ประเทศสก๊อตแลนด์ ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2549 การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดย บริติช เคานซิล สก๊อตแลนด์ นอกจากนี้จะได้มีโอกาสเข้าชมเทศกาล Festival of Politics ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงระดับโลก read more

story of, by, and for citizen

เลิกอ่านอย่างเดียว !

  • Citizen journalism ประชาชนเป็นคนหาข่าว ทำข่าว รายงานข่าวเอง
  • Civic Journalism ประชาชน/ผู้รายงานข่าว เป็นส่วนหนึ่งในข่าว (ความเคลื่อนไหวในสังคม) คือไม่ใช่แค่ผู้รับสาร/ส่งสาร แต่เป็นส่วนหนึ่งของสารนั้นด้วย (แต่อาจไม่เหมือนกับ citizen journalism ตรงที่ว่า ประชาชนอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้รายงานข่าวเสียเอง)

(ขอคำแปลภาษาไทยสวย ๆ สื่อ ๆ หน่อย ทั้งสองคำ)

  • We the Media หนังสือเกี่ยวกับ “สื่อรากหญ้า” (glassroot media)

ศูนย์ศึกษา/วิจัย/สนับสนุน, “think tanks”, บล็อก

  • Center for Citizen Media ศูนย์ศึกษาร่วมของคณะวารสาร เบิร์กลีย์ กับคณะนิติ ฮาร์วาร์ด (Berkman Center for Internet & Society) ผู้อำนวยการคือ Dan Gillmor คนเดียวกับที่เขียนหนังสือเล่มข้างบน
  • Center for Media and Democracy
  • Independent Media Center
  • PressThink บล็อกของ Jay Rosen อาจารย์วารสารที่ NYU ผู้สนับสนุน/โปรโมตแนวคิด civic journalism

บางกอกโพสต์ 14 มีนาคม 2549: Citizen journalism in action ..
“ Interestingly named, The Media Slut is a new medium covering Thailand’s political unrest ”
สื่อใหม่รายงานความเป็นไปของสถานการณ์บ้านเราขณะนี้ read more