โฆษณาว่าจุ 64 GB ก็ต้องใช้ได้จริง 64 GB สิ

"ถ้าผมซื้อลวดเย็บกระดาษหนึ่งกล่องที่เขียนว่า 100 ชิ้น ผมคาดหวังว่ามันจะมีลวดอยู่ประมาณ 100 ชิ้น - ไม่ใช่ 50 เพราะอีก 50 นั้นถูกเอาไปเย็บกล่องนั้นอยู่" -- Thom Holwerda