Tea Bag Reinvented

น่าอร่อยมาก ๆ Ineeka Tea

ถุงชาออกแบบให้มี ‘แขน’กระดาษ สองข้าง กางออกมาเกี่ยวกับขอบถ้วยได้ ทำให้ใบชาคลายตัวได้ดีกว่าแบบถุงในปัจจุบัน – ดูรูป

[ผ่าน digg]

technorati tags:
,