Hydroinformatics

Hydro แปลว่า น้ำ

Informatics น่าจะแปลว่า วิทยาการสารสนเทศ

Hydroinformatics น่าจะแปลว่า วิทยาการสารสนเทศทางน้ำ หรือประมาณว่า วารีสารสนเทศ หรือ อุทกสารสนเทศ ได้มั๊ย?

จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ที่เพิ่งผ่านไป + อุทกภัยที่บ้านเราเจออยู่เรื่อยๆ + การที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรม ต้องพึ่งพาน้ำ โดยเฉพาะน้ำจากแหล่งธรรมชาติ เป็นอย่างมาก
สาขานี้ ก็ดูจะน่าศึกษานะ คิดว่าก็คงไปทาง data mining / knowledge discovery นี่แหละมั้ง โดยข้อมูลก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ

สำหรับเมืองไทย หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ แต่เรามีหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้อยู่ด้วย
คือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (Hydro and Agro Informatics Institute)
ไม่แน่ใจว่าสังกัดกระทรวงไหน กระทรวงวิทย์ฯ หรือกระทรวงทรัพยากรฯ

สำหรับคนที่ศึกษามาทาง วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ อะไรพวกนี้ ลองหันมาทำเรื่องนี้ดูก็ได้ น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศได้เยอะ
คิดว่าตามภาควิชาอย่าง วิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม ปฐพีวิทยา อะไรพวกนี้ ในมหาลัยไทยก็คงจะมีทำกันบ้างล่ะ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหน

เท่าที่ค้นได้ตอนนี้ มีที่ AIT (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
Prof. Tawatchai Tingsanchali
แต่คิดว่าเรื่องทำนองนี้ ที่ ม.เกษตร กับ ม.ขอนแก่น น่าจะมีด้วย
แต่อาจจะไม่ได้เป็น Hydroinformatics โดยตรง (คือเรื่อง น้ำ น่ะมีแน่ๆ)

Links:

ใครมีข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งด้วย อยากรู้เพิ่มครับ