Tag: hydroinformatics

  • Hydroinformatics

    Hydro แปลว่า น้ำ Informatics น่าจะแปลว่า วิทยาการสารสนเทศ Hydroinformatics น่าจะแปลว่า วิทยาการสารสนเทศทางน้ำ หรือประมาณว่า วารีสารสนเทศ หรือ อุทกสารสนเทศ ได้มั๊ย? จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ที่เพิ่งผ่านไป + อุทกภัยที่บ้านเราเจออยู่เรื่อยๆ + การที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรม ต้องพึ่งพาน้ำ โดยเฉพาะน้ำจากแหล่งธรรมชาติ เป็นอย่างมาก สาขานี้ ก็ดูจะน่าศึกษานะ คิดว่าก็คงไปทาง data mining / knowledge discovery นี่แหละมั้ง โดยข้อมูลก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ สำหรับเมืองไทย หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ แต่เรามีหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้อยู่ด้วย คือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (Hydro and Agro Informatics Institute) ไม่แน่ใจว่าสังกัดกระทรวงไหน กระทรวงวิทย์ฯ หรือกระทรวงทรัพยากรฯ สำหรับคนที่ศึกษามาทาง วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ อะไรพวกนี้ ลองหันมาทำเรื่องนี้ดูก็ได้ น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศได้เยอะ คิดว่าตามภาควิชาอย่าง วิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม…