Web Character Simplification Chart 0.1 #opendream

ก่อนจะประมวลผลข้อความ เราจำเป็นต้องทำความสะอาดข้อความเสียหน่อย ทั่ว ๆ ไปที่จำเป็นต้องทำ ก็เช่น แปลง new line (\r\n หรือ \n), หรือแปลงให้อยู่ในชุดอักขระ (character set) ที่โปรแกรมใน processing pipeline จะทำงานได้ เช่นแปลง ä เป็น ae หรือแปลง “ ” เป็น ” “, หรือการ normalize ลำดับอักขระ เช่น น.หนู+สระอำ+ไม้โท → น.หนู+ไม้โท+สระอำ, หรือไปถึงขั้นซับซ้อน อย่างแก้ตัวสะกด read more

Provinces of Thailand HTML selection box

read more

get semantic with HTML 5

Lachlan Hunt รีวิว HTML 5 ให้เราดูกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในข้อกำหนด HTML รุ่นต่อไปบ้าง พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบ (โดย Kevin Cornell) เข้าใจง่าย

เมื่อเทียบกับ HTML 4 (รุ่นปัจจุบัน) แล้ว HTML 5 นอกจากจะมีแท็กใหม่ ๆ ที่รองรับเทคโนโลยีเว็บที่พัฒนาขึ้น เช่นแท็กเกี่ยวกับไฟล์ภาพเคลื่อนไหวและเสียงแล้ว อีกจุดสำคัญของ HTML 5 ก็คือ มันจะมี โครงสร้าง (structure) และ ความหมาย (semantic) ที่ชัดเจนขึ้นด้วย read more